Brexit Backlash

Definitieve resultaten zijn er nog niet, maar uit de voorlopige cijfers lijkt alvast dat de twee grote partijen, Labour en de Conservatieven, een zware prijs betalen voor hun besluiteloosheid in Brexit. Er waren gisteren lokale verkiezingen in Engeland.
De conservatieven verloren om en bij de 900 zetels, zowel in regio’s die voor blijvend lidmaatschap van de EU stemden in 2016 als in regio’s die voor vertrek stemden.
Labour kon het verlies voorlopig beperken tot een goede honderd zetels. Het houdt stand tegen de conservatieven maar verliest hoofdzakelijk in regio’s waar in 2016 voor vertrek uit de EU werd gestemd.
De winst gaat vooral naar de liberaal-democraten, meer dan 300 extra zetels, wat bewijst dat de partij nog lang niet is uitgeteld.
De tweede winnaar zijn de Groenen, met 140 extra zetels.
Meer dan 200 zetels gingen naar ‘onafhankelijke’ kandidaten.
UKIP tenslotte, die het hele Brexit carrousel op gang draaide, verliest een 50-tal zetels, maar kwam op minder plaatsen op.
Het is nu wachten op de definitieve cijfers en de conclusies die de partijen er Brexit-gewijs uit trekken. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de Europese verkiezingen verder.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 255 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook