INTERNATIONALE POLITIEK

Bouterse laat berooid Suriname achter

Op 25 mei viel volgens de democratische spelregels het verdict voor Bouterse en zijn NDP-partij: ze werden weggestemd. De winnaars van de verkiezingen waren de VHP, Abop, NPS en PL. Zij vormen de regeringscoalitie voor het kabinet onder leiding van de nieuwe president Chan Santokhi van de VHP en zijn vicepresident Ronnie Brunswijk van Abop. (1) Het ministersteam is intussen samengesteld en werd op donderdag 16 juli beëdigd, samen met de inauguratie van Santokhi als president en Brunswijk als vicepresident. (1) Wegens besmettingsgevaar met het coronavirus was de inauguratie niet toegankelijk voor het grote publiek. (2) Er komt daarmee een einde aan tien jaar bewind van Desi Bouterse – hij werd voor twee ambtstermijnen verkozen -, maar de nieuwe bewindvoerders krijgen van hem geen cadeautje aangeboden.
Lege staatskas
Er wordt een lege staatskas achtergelaten met torenhoge schulden. Op diverse fronten is Suriname een berooid land geworden. De financiële situatie dwong Bouterse om de machtsoverdracht een maand eerder dan voorzien te laten plaatsvinden. De ambtenarensalarissen konden de vorige maand immers niet meer worden betaald zonder tussenkomst van Santokhi en zijn team. Voor de maand juli was er absoluut geen mogelijkheid om salarissen én vakantiegeld uit te betalen. Bij de Centrale Bank van Suriname kon niet worden aangeklopt, terwijl de handelsbanken ook niet over de brug wilden komen. Er worden nu gesprekken gevoerd met de financiële sector om uit de impasse te geraken. De nieuwe president Chan Santokhi schetste in zijn inaugurele rede een beeld van de situatie die de nieuwe regering zal aantreffen. Een geschatte schuld van 27 miljard Surinaamse dollar (één SRD is 0,85 eurocent), terwijl verwacht wordt dat de werkelijke schulden tweemaal zo hoog zijn.
De komende regering wordt met nog meer ellende opgezadeld. Er vinden onnodige dubbele benoemingen plaats, wurgcontracten worden getekend en eigendommen (voertuigen) van het land verkocht, ver beneden de werkelijke waarde. Volgens journalist Ivan Caïro van de Ware Tijd wordt Suriname sinds vorige week Suriname om de oren geslagen met schandaal op schandaal. Het regent valreepbenoemingen, bevorderingen en allerlei wurgcontracten en er zou naar verluidt ook sprake zijn van het wegdragen van spullen uit overheidskantoren. De nieuwe regering-Santokhi komt dus al dadelijk in zwaar weer terecht.
Band met Nederland
Door het wegvallen van Bouterse en zijn politiek om Nederland voortdurend in de wielen te rijden – laten we toch ook niet vergeten dat de man niet alleen in eigen land dreigt veroordeeld te worden in de zaak van de decembermoorden, maar dat hij ook door het Nederlandse gerecht veroordeeld werd voor een lange gevangenisstraf wegens drugshandel – kunnen de nieuwe bewindvoerders opnieuw een vertrouwensband smeden met Nederland. Daar sturen zij althans op aan. Suriname hoopt te kunnen rekenen op steun van Den Haag bij het oplossen van zijn financieel-economische crisis.
Op vrijdag 17 juli al vindt het eerste overleg plaats tussen minister Armand Achaibersing van Financiën en zijn Nederlandse collega Wopke Hoekstra om de samenwerkingsagenda vast te stellen waarover overleg zal worden gevoerd, zei president Chandrikapersad Santokhi. Hij had een telefonisch onderhoud met premier Mark Rutte waarbij alvast enkele afspraken zijn gemaakt. Rutte zegt dat Nederland de wederzijdse betrekkingen wil ontdooien en Den Haag ziet graag weer een volwaardige ambassadeur in Paramaribo. Zodra deze wordt aangemeld zal accreditatie worden verleend, zegt Santokhi. In Nederland hebben verschillende fracties in de Tweede Kamer de regering opgeroepen de bilaterale betrekkingen met Suriname te herstellen.
Neoliberaal beleid
In zijn inaugurele rede maakte Santokhi belangrijke aspecten van de nieuwe regeringspolitiek bekend die op het eerste gezicht van veel neoliberale inspiratie getuigt. (3) Zo kondigde hij onder meer aan dat delen van het grote overheidsapparaat zullen worden verzelfstandigd zonder, zo beloofde hij, daarbij iemand brodeloos te maken. Samen met het bedrijfsleven zal werkgelegenheid worden geschapen en er zullen ook parastatale bedrijven afgestoten worden en zal de economie worden gediversifieerd. Water en stroom blijven echter in handen van de Staat.
De nieuwe president benadrukte ook dat het hoog tijd wordt om de begroting in evenwicht te brengen, waarbij onder meer sprake zal zijn van versnelde inning van belastingen en het doorvoeren van bezuinigingen. Verder komt er een zuinig importbeleid en een marktconforme wisselkoers en bovenal belooft Santokhi dat de veiligheid terugkomt. ‘Veiligheid is een basisrecht en dat zullen we terug geven.’ Hij kondigt ook aan dat Suriname zal worden verschoond van het imago van drugsland. ‘Mensenhandel en mensensmokkel zullen hard worden aangepakt, evenals de grensoverschrijdende criminaliteit.’
De regering-Santokhi staat al dadelijk voor hete vuren en dan is natuurlijk ook nog, niet te vergeten, het geval-Bouterse. Hoe het nu verder moet met hem nu hij terug gewone staatsburger is die veroordeeld is in het proces om de decembermoorden is, blijft een levensgrote vraag. Dat Bouterse zich niet zo maar voetstoots zal neerleggen bij het vonnis is zeer duidelijk. Bij de machtsoverdracht was Bouterse gekleed in een militaire camouflage-uitrusting. Dat lijkt op een presidentiële overdracht, verpakt in een zeer duidelijk vestimentaire boodschap: al ben ik dan de politieke macht kwijt, let op want ik heb nog heel wat pijlen op mijn boog.
(1) Er gaan stemmen op die zeggen dat Brunswijk geen vicepresident kan worden omdat zijn aanstelling in strijd zou zijn met artikel 92 van de grondwet uit 1986 waarin staat dat de kandidaat ‘geen handelingen moet hebben verricht strijdig met de grondwet’. Brunswijk is een oud rebellenleider die nog vocht tegen Bouterse, maar later vrede met hem sloot. Onomstreden is zijn benoeming niet. Brunswijk is in Nederland en Frankrijk veroordeeld vanwege drugshandel en kan dus niet zomaar overal heen reizen, zoals ook Bouterse dat niet kon en nog niet kan. De meerderheid in de nieuwe DNA heeft daar echter geen rekening mee gehouden en zo werd Brunswijk toch tot vicepresident verkozen. Dat gebeurde ook al eerder met Bouterse.
(2) De nieuwe ministers zijn Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Samenwerking), Bronto Somohardjo (Binnenlandse Zaken), Krishnakoemarie Mathoera (Defensie), Riad Nurmohamed (Openbare Werken), Saskia Walden (Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie), Amar Ramadhin (Volksgezondheid), Armand Achaibersing (Financiën en Planning), Reshma Kuldipsingh (Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken), Prahlad Sewdien (Landbouw, Veeteelt en Visserij), Kenneth Amoksi (Justitie en Politie), Diana Pokie (Regionale Ontwikkeling en Sport), David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen), Albert Jubitana (Transport, Communicatie en Toerisme), Haneef Ramsharan (Sociale Zaken en Volkshuisvesting), Gracia Emanuel (Grondbeleid en Bosbeheer), Marie Levens (Onderwijs en Cultuur) en Silvano Tjong-Ahin (Ruimtelijke Ordening en Milieu).
(3) Ook in Suriname is er een toename met het Covid-virus te bespeuren. Het aantal active cases dat gedaald was onder de 200, is gestegen naar 249. Volgens officiële cijfers zijn er in Suriname 840 besmette personen geregistreerd. Hiervan zijn 573 genezen, 18 hebben het leven gelaten en 10 zijn van de radar verdwenen.
(4) ‘President Santokhi rekent op veerkracht van het volk’. Starnieuws van 16/07/20

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Achter de schermen van de Surinaamse verkiezingen

Op 25 mei ging de Surinaamse kiezer naar de verkiezingen om zijn/haar stem uit te brengen. Pas op 16 juni slaagde het Hoofdstembureau erin om de officiële uitslag mee…

Print Friendly, PDF & Email

Einde verhaal voor Bouterse?

Een bewogen geschiedenis Suriname may be ‘off the screen’ of the world’s attention, but the variety of troubles that it has endured in these years suggests parallels with the…

Print Friendly, PDF & Email

Rien ne va plus in Suriname

Op 25 mei zijn er presidentsverkiezingen in Suriname. Spannende tijden in tijden van het coronavirus, maar ook van corruptie, het Surinaamse virus waarmee dit land al jaren besmet is.…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macron en de nieuwe volgorde

President Emmanuel Macron mag de trappen van het Elysée kussen, hij is aan een cohabitatie met de uiterst-rechtse Jordan Bardella als premier ontsnapt. Of had hij zich daar al…

Print Friendly, PDF & Email

De scharlaken zelfmoordbrigade van de Tories

In het slotwoord bij de tien uur onafgebroken verkiezingsuitzending op BBC, viel één omschrijving erg op: “Een meteoor is op aarde ingeslagen”. Het zegt alles over de zelfironie (tongue…

Print Friendly, PDF & Email

Een politieke scheiding in de Filippijnen

‘Een sprookjeshuwelijk’ zei Senator Imee Marcos toen haar broer, Ferdinand Marcos Jr, een deal sloot met Sara Duterte, de dochter van de vorige President Rodrigo Duterte. Ze voerden samen…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×