"Boeddhisme is geen godsdienst"

In Uitpers nr. 116 van januari 2010 schreef Guillaume Plas een bijdrage getiteld “Scheiding van Kerk en Staat”, waarin hij pleit voor een absolute scheiding. Daarin verwijst hij ook naar het boeddhisme, dat weldra als “godsdienst” zal worden erkend in België. Pascal Versavel is het niet met hem eens (nvdr).


Meneer Plas schrijft vele interessante zaken en met de kern van zijn betoog ben ik het helemaal eens: scheiding tussen godsdienst/religie en staat.
Als boeddhist ben ik wel verbaasd dat hij boeddhisme omschrijft als godsdienst en de Boeddha als een god. Ik dacht dat misverstand uit de 19de eeuw toch in intellectuele kringen al uitde wereld was geholpen. Ik weet niet waar hij al die mooie wonderverhalen vandaan haalt, maar ze kloppen dus niet. Ik kan natuurlijk niet verhinderen dat mensen verhalen (zoals de geboorte van de Boeddha uit een maagd) verzinnen en dat meneer Plas ze verder verspreidt.

Niet alles wat, bijvoorbeeld, de Communistische Partij van China onder marxistische vlag beweert,  behoort tot het marxisme. Evenzo het boeddhisme. Als meneer Plas (of wie dan ook) werkelijk geïnteresseerd is het boeddhisme, raad ik hem het werk aan van uitstekende wetenschappers als Richard Gombrich en Wolfgang Schumann die de oorspronkelijke boeddhistische teksten hebben bestudeerd, of het boek “Humanisme en boeddhisme” van Fons Elders (red.) dat enkele jaren terug bij de VUBPress verscheen.  Maar ik vrees dat dit niet echt het geval is.

(Uitpers nr. 117, 11de jg., februari 2010)

(Visited 3 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 59 Times, 1 Visit today