Belgische ratificatie van Verdrag van Lissabon niet afgerond

Een burgerinitiatief in Belgie  (www.onzezeg.be) heeft vastgesteld dat heel wat basisregels geschonden werden bij de Belgische ratificatie van het Verdrag van Lissabon.  In een laatse poging om de burgers hun zeg te geven, gebruikten ze de scheiding der machten en trokken naar het Belgisch Grondwettelijk Hof  met de vraag om een eerste uitspraak te laten doen ter vernietiging van de Vlaamse  ratificatie van het Verdrag (zie site Hof  rolnummer 4572.).

Een van de onregelmatigheden in België is  het ontbreken van  een samenwerkingsakkoord tussen de 2 federale en de 7 deelparlementen die dit land rijk is. Daardoor  is er nog geen rechtsgeldig  federaal instemmingbesluit met het verdrag. Deelparlementen zijn niet bevoegd internationale verdragen te stemmen zonder dit intern akkoord. Ondanks dat de regering  de datum van 17 juni voor de ratificatie  aankondigt op de EU-site verscheen er geen KB van die datum  in het staatsblad.  Zo verhuizen bijna ongemerkt  de Belgische interne problemen naar de EU. Het is dan ook niet duidelijk wat de Belgische regering precies heeft laten neerleggen bij  het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome dat dienst doet als depositaris van de EU-Verdragen.

Er is duidelijkheid nodig vanwege de regering, die kennelijk tegen elke prijs dit lange en bijna onleesbare verdrag wil opleggen zonder dat de bevolking haar zeg heeft. Ook  haar vertegenwoordigers in de parlementen die zonder ernstige discussie het EU-Verdrag stemden, worden om de tuin geleid mbt tot de instemming door de regering, evenals  het EU-parlement zelf.

Dit  EU verdrag legt  een beleid vast gebaseerd  op  winst maximalisatie voor aandeelhouders. Dit is  onverenigbaar met de sociale en economische verantwoordelijkheid van  regeringen. De Centrale Europese  bank ontsnapt aan elke democratische controle. In feite is  het  neoliberale beleid dat is opgelegd aan de lidstaten door de EU, zelfs de oorzaak van de huidige crisis. Het staat haaks op de  maatregelen van de afzonderlijke  lidstaten, die de verliezen van de privé banken en de bedrijven dempen  met geld  uit de portemonnees van de  burgers, terwijl er nooit sprake zal zijn van deelname  in de winst.

De positieve punten van de EU kunnen de nadelen van het huidige   financieel en democratisch deficit niet compenseren. In naam van de strijd tegen het terrorisme worden bovendien buitenlandse militaire missies aangemoedigd in het verdrag, evenals de oprichting van een Europees Defensie agentschap, met een jaarlijks budget van 40 miljard Euro. Dit  zijn even zoveel punten die de bevolking aangaan, en waarover ze haar zeg niet heeft.

België behoort tot de 6 landen (Duitsland,Ierland,België,Tsjechië, Polen, Finland) die problemen hebben met de ratificatie. Het Tsjechisch parlement heeft in een woelige zitting de ratificaite opnieuw uitgesteld.De Tsjechische regering, die de EU voorzit is in staat van crisis door deze kwestie.  Samen met haar Ierse, Duitse  en Tsjechische geestesgenoten richt  Onze zeg een oproep aan het Tsjechische  parlement om haar dispuut voor te leggen aan de bevolking en samen met de EP-verkiezingen  een  referendum over het Verdrag te organseren.

(Uitpers, nr. 107, 10de jg., maart 2009)

Info over of steun aan dit initiatief  en

verantwoordelijken vindt u op de site:

 

www.onzezeg.be   www.notremotadire.be

via info at onzezeg.be

 

Site Hof rolnummer hangende zaken 4572

http://www.arbitrage.be/

 

Het verzoekschrift;

http://onzezeg.wordpress.com/request-constitutional-court/

 

Duitse grondwettelijk Hof vandaag 10/02/09:

http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/21/0,3672,7514485,00.html

Print Friendly, PDF & Email

Visited 223 Times, 1 Visit today