INTERNATIONALE POLITIEK

Belgisch leger bereidt zich voor op Irak

Het Belgisch leger wordt momenteel teruggetrokken uit de Joegoslavische provincie Kosovo. Oorspronkelijk was voorzien dat de Belgen tot 2007 in Kosovo zouden blijven. Nu zullen ze wellicht worden vervangen door Roemeense soldaten.

Bronnen binnen het leger stellen dat deze versnelde terugtrekking kadert in de voorbereiding van een interventie in Irak. Het Belgisch leger zou namelijk niet in staat zijn om tegelijk contingenten in te zetten in Afghanistan, Joegoslavië, Irak en Benin (een land waarmee België een verregaand militair samenwerkingsakkoord heeft gesloten).

Bovendien zou een interventie in Irak grootschaliger zijn dan wat België momenteel ontplooit in andere landen. Het zou kunnen gaan om enkele duizenden soldaten.

Naast de terugtrekking uit Kosovo wordt er daarom ook spoed gezet achter de privatisering door uitbesteding van ondersteunende diensten zoals het onderhoud van het vrachtwagenpark en de catering. De generale staf wil daarmee zoveel mogelijk personeel vrijmaken voor interventies in het buitenland.

Met een gemiddelde van vijftien aanvallen per dag van het Irakese verzet tegen het bezettingsleger lijkt een Belgische bijdrage aan die bezetting niet meteen een aanlokkelijk perspectief. Toch laten nogal wat beroepsmilitairen zich verleiden door de hoge lonen. In Kosovo werd zelfs aan de lagere graden circa 2.500 euro (100.000 frank) belastingvrij per maand uitbetaald. In Irak zou dat bedrag nog hoger kunnen liggen.

Zo krijgen we meteen ook een idee van wat een interventie gaat kosten. Naast de kosten van de belastingontduiking die het leger tegen haar eigen staat organiseert, zal een contingent van 1.000 man zonder officieren algauw 2,5 miljoen euro of 100 miljoen frank per maand kosten. En dan spreken we nog niet van kosten voor materieel, bevoorrading enzovoort.

De Amerikaanse druk op ons land werpt dus vruchten af. Hoewel het overgrote deel van de Belgische bevolking tegen de bezetting van Irak gekant blijft en het sturen van Belgische soldaten waarschijnlijk nog minder populair is, worden er al zéér concrete stappen in die richting gezet.

Tot nader order blijft de aanwezigheid van bezettingstroepen in Irak flagrant in strijd met het internationaal recht. Maar wellicht zal binnen enkele weken deze situatie worden ‘geregulariseerd’ door een nieuwe VN-resolutie op maat. Enkele landen met vetorecht zoals Rusland en Frankrijk liggen in de VN nog dwars maar zullen hun verzet opgeven als de afkoopsom die de Amerikanen willen betalen maar hoog genoeg is en als de imperialistische belangen van deze landen in het Midden-Oosten door de VS worden gerespecteerd.

Tegenover deze koehandel op hoog niveau plaatst een gedeelte van de vredesbeweging momenteel bijzonder steriele ordewoorden die allemaal neerkomen op een grotere rol voor de VN in Irak. De VN zijn nochtans in het bijzonder wat Irak betreft alle geloofwaardigheid verloren door de agressor in dit conflict ongestraft te laten. Daarom eisen wij:

Zelfbeschikkingsrecht voor het Irakese en het Palestijnse volk

Stop de Amerikaans-Brits-Israëlische bezetting van deze landen

Noch een VS- noch een VN-bezettingsleger

Geen Belgische soldaten naar Irak

(Uitpers, nr. 46, 5de jg., oktober 2003)

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Walen werken wél!

Een daad van verzet tegen de foute clichés over Wallonië. Dit boek is de vertaling van ‘Wallonie-Flandre. Au delà des clichés’. De auteur, Thomas Dermine, begint in september 1998,…

Print Friendly, PDF & Email

  België – 2000 Jaar geschiedenis

De meeste geschiedenissen van België beginnen rond 1830 of 1789. Deze twee auteurs, Guy Vanthemsche en Roger De Peuter,  durven het aan om ruim 2000 jaar eerder te starten,…

Print Friendly, PDF & Email

EU-missie naar de Rode Zee is absurde onderneming

De Europese Unie heeft op een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken, haar principiële goedkeuring gegeven aan een militaire maritieme missie in de Rode Zee. Terwijl de EU…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Mexico Ecuador: een diplomatieke rel

Zoiets is nooit eerder gebeurd, zo wordt gezegd; zelfs Pinochet zou dat niet hebben aangedurfd! Spectaculair was het zeker. Met veel geweld drong de militaire politie van Ecuador, in…

Print Friendly, PDF & Email

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email

Don’t cry for me …

Don’t cry for me Argentina … telkens wanneer je denkt, erger kan het niet, gebeurt er toch weer iets dat het wél erger maakt. Met een anarchistisch uiterst rechtse…

Print Friendly, PDF & Email
Vele Joden willen geen joodse staat

You May Also Like

×