INTERNATIONALE POLITIEK

België moet niet meedoen aan nieuwe wapenwedloop

Image
Belgische en VS-soldaten in Hohenfels (foto: U.S. Army photo/Markus Rauchenberger)
De defensietop klaagt steen en been dat er geen geld meer is voor defensie en vraagt meer geld in tijden van schaarste. Niet alleen ging alle aandacht naar nieuwe militaire investeringen ten koste van de werking, maar dwingt de NAVO ons land om mee te stappen in een wapenwedloop
Onlangs maakte die bekend dat er de komende vijf jaar 2,4 miljard euro extra nodig is om de normale werking van ons leger te verzekeren. In de vorige legislatuur tekende de Belgische regering nochtans een groeipad uit waarin voorzien is dat het defensiebudget tegen 2030 moet stijgen tot 1,3% van het BBP of 6,6 miljard euro. Ze bleef niet bij de pakken zitten en legde de investeringen voor nieuw materieel vast in een militaire programmatiewet ter waarde van 9,4 miljard, waarvan ongeveer 80% al gerealiseerd of opgestart is. Het is daar dat de budgettaire problemen pas echt zijn begonnen. De betaling van de facturen is naar de toekomst verschoven waardoor de werking zelf in het gedrang komt. Dat merk je nu al aan de nieuwe cijfers die de NAVO halfweg dit jaar heeft vrijgegeven. Volgens de NAVO steeg het defensiebudget in verhouding tot het BBP lichtjes van 0,9% in 2017 naar 0,93% midden 2019. Als we kijken naar de enveloppe investeringen in dat defensiebudget dan zien we dat die in dezelfde periode met een sterke inhaalbeweging is begonnen van 6,52% in 2017 naar 10,78% midden 2019.

Gevechtsvliegtuigen

De belangrijkste aankoop waartoe de regering besliste is die van 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen ter waarde van 4 miljard. Al heel vroeg werd duidelijk dat legertop en regering hun voorkeur uitdrukten voor de F35 van het Amerikaanse wapenbedrijf Lockheed Martin, hoewel het om het duurste toestel ging, zowel qua aankoop als qua werkingskosten. De vliegurenkost voor een F35 bedraagt rond de 24.000 euro, wat merkelijk hoger is dan die van concurrenten Eurofighter en Rafale (tussen de 16 en 18.000 euro) en zeker die van het Zweedse Gripentoestel waarvan de kost per uur ‘amper’ 5.000 euro bedraagt. Voor de huidige F16s is dat rond de 8.000 euro. Om een idee te geven van de financiële repercussies. Tussen oktober 2014 en maart 2017 hadden de Belgische F16s in Syrië en Irak 7000 vlieguren op de teller staan wat ruwweg overeenkomt met 56 miljoen euro vliegurenkost. Met de F35 zou dat bedrag verdriedubbelen naar 168 miljoen euro. Het illustreert dat defensie zich blijkbaar geen zorgen maakte over de beperkte budgetten als het over nieuwe gevechtsvliegtuigen gaat.

NAVO is kern van het probleem

De kern van het probleem is dat sinds de val van de muur de NAVO – mede uit lijfsbehoud – besliste om zich te transformeren van een strikt defensiebongenootschap naar een alliantie die voortaan buiten de verdragszone zou moeten optreden. Een expeditionair leger vergt een uitermate mobiele troepenmacht, offensieve gevechtscapaciteit, licht maar hoogtechnologisch materieel, goede transport- en communicatiemogelijkheden, extra-vergoedingen, e.d.m. Dat maakt een interventieleger ook heel wat duurder. De mondiale ambities van de NAVO en de belangen van de wapenindustrie lagen ook aan de basis van de NAVO-beslissing in 2014 om elke lidstaat er naar te laten streven om minstens 2% van het BBP te besteden aan defensie en binnen dat budget 20% te besteden aan militaire uitrusting. Sindsdien wordt ons land voortdurend op de vingers getikt omdat we in die termen helemaal onderaan het staartje bengelen. Dat geeft een vertekend beeld. In absolute cijfers staan we qua defensiebudget op de 13e plaats, per capita is dat de 15e plaats op 28 lidstaten.

Investeringen voor kernwapencapaciteit

Het probleem is de NAVO-politiek (en dat geldt ook voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU) die ons land verplicht om mee te racen in een absurde wapenwedloop. Sinds midden jaren negentig zijn wereldwijd de militaire budgetten met 80% de hoogte ingegaan tot een recordbedrag van 1.822 miljard dollar in 2018. De NAVO neemt met 919 miljard dollar goed de helft daarvan op zijn rekening. Als de NAVO-normen worden uitgevoerd komen daar nog een paar honderd miljard bij. Als klap op de vuurpijl vernemen we nu ook nog eens dat ons land ondubbelzinnig blijft kiezen voor de nucleaire taken in NAVO-verband. Hoewel de F16s binnenkort uit dienst worden genomen blijkt uit interne legerdocumenten dat er nog miljoenen in worden geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat ze de nieuwe kernbommen van het type B61-12 nog kunnen transporteren die binnenkort op Kleine Brogel zullen worden ontplooid. Ons land overtreedt daarmee nochtans al decennia artikel 2 van het Non-proliferatieverdrag dat niet-kernwapenstaten verbiedt om kernwapens op directe of indirecte manier te verwerven of te controleren.
Ons NAVO-lidmaatschap zorgt voor verkeerde prioriteiten. We moeten schaarse middelen investeren in een destabiliserende militaire interventie- en nucleaire politiek, terwijl er amper geld is voor niet-militaire geweldpreventiemaatregelen, zoals de aanpak van oorzaken van geweld.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

België mist kans op pioniersrol voor verbod op ‘killer robots’

Een Belgisch wetsvoorstel voor een verbod op ‘killer robots’ raakte op de valreep niet gestemd. Internationaal groeit daarover nochtans een consensus. Op 17 april keurde de Kamercommissie voor Landsverdediging…

Print Friendly, PDF & Email

70 ton militaire goederen via Bierset naar Israël

België zal de Palestijnse staat niet erkennen, want “symboliek lost niks op, ik wil impact op het terrein”, aldus premier Decroo. “Het is vooral van belang de voorwaarden te…

Print Friendly, PDF & Email

Wat heeft de NAVO met de genocide in Gaza te maken?

De genocide in Gaza zou niet mogelijk zijn zonder het door de VS geleide militair-industrieel complex, en het grootste en meest effectieve instrument daarvan is de NAVO. Na de…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macron, de gok na de schok

Links samen in Nouveau Front Populaire Is Emmanuel Macron, president van Frankrijk, zodanig geschrokken van een algemeen voorspelde uitslag, dat hij van de schok een enorme gok waagt? In…

Print Friendly, PDF & Email

EU na de verkiezingen

Wat gaat er gebeuren na de Europese verkiezingen? Wij weten het niet, maar dat belet ons niet te speculeren, de krant moet gevuld worden. Dat laatste doen we niet…

Print Friendly, PDF & Email

Democratie in nood

Europees Parlement heeft nood aan een grondige schoonmaak Veel zelfbewieroking en somber tandengeknars in het Europees Parlement, zowel bij de ontslagnemende MEPs als bij de promotiediensten. In 2019 zaten…

Print Friendly, PDF & Email
De voorgeschiedenis van de Zijderoute

You May Also Like

×