16 March 2021

Belangen wapenindustrie centraal

In een ander artikel kon u al lezen dat de Pentagon ploeg van president Joe Biden gevoed wordt met personen vanuit verschillende denktanks. Blijkt nu dat het zelfde kan gezegd worden voor de posities op buitenlandse zaken . Zeker 13 mensen uit het Center for a New American Security, werden hiervoor geselecteerd.

Wat is daar nu zo speciaal aan, zult u zich misschien afvragen. Wel een recent rapport beschuldigt deze denktank, CNAS, ervan in haar adviezen en lobbywerk de bedrijfsbelangen van haar sponsors voorop te stellen. Het gaat er bijvoorbeeld om de rol van de PMC (private military contractors) te promoten als essentieel in de militaire aanwezigheid van de VS in de wereld, bijvoorbeeld Afghanistan. Tegelijkertijd neemt CNAS geld aan van bedrijven die deze vernoemde diensten verlenen. Een van deze firma’s, DynCorp, ontving van 2002 tot 2013 $ 2,8 miljard van de financiering operaties voor Afghanistan van het ministerie Buitenlandse Zaken, oftewel 69 procent van het totale bedrag.

Anders gesteld: Biden laat zich voor z’n buitenlands beleid omringen met mensen die het gewoon zijn ernaar te handelen dat de belangen van de wapenindustrie centraal staan.

Een CNAS rapport uit 2018 stelde dat de plannen van de V S-luchtmacht om honderd B21 bommenwerpers te kopen nier ver genoeg gingen. Het advies was om vijftig tot vijfenzeventig extra vliegtuigen aan te kopen. Tegen een meerprijs van $32,8 tot 49,2 miljard. De producent van de bommenwerpers Northrop Grumman schonk toevallig ook meer dan de helft van zijn denktank-donaties in de periode van 2014-19 aan CNAS betaalde.

Een jaar eerder had CNAS de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in de Verenigde Staten 250 duizend dollar in rekening gebracht voor een rapport waarin werd gepleit voor lossere regels voor het exporteren van Amerikaanse drones. De VAE ondertekende uiteindelijk een deal voor de aankoop van bijna $200 miljoen voor drones met General Atomics, wiens miljardair voorzitter en Cao, Neal Blue, een genereuze donor is van CNAS en ook een zitje heeft in de adviesraad van de denktank.

De afhankelijkheid van CNAS van de bedrijfssector, met name militaire aannemers, is groot aangezien het in het voorbije decennium vele donaties heeft ontvangen van alle grote vijf wapenproducenten, samen met vierentwintig andere lobby denktanks. Volgens een rapport van het Center for International Policy dat vorig jaar werd gepubliceerd, kreeg CNAS meer geld van de defensiebedrijven dan alle andere vijftig Amerikaanse denktanks die het analyseerde. Dat komt bovenop de donatie bijdragen vanuit NAVO, de VS en elf andere geallieerde landen en grote buitenlandse bedrijven uit de fossiele brandstoffen en financiële sector, de technologie en andere sectoren. Michèle Flournoy, medeoprichter van het CNAS, was eind vorig jaar in de running om tot minister van defensie te worden benoemd in de nieuwe Bidenploeg. Dat is niet doorgegaan.

CNAS is natuurlijk verre van uniek. Een hele reeks denktanks overlappen hun belangenbehartigingswerk regelmatig met de belangen van hun weldoeners. Maar weinigen hebben vandaag zoveel invloed op de werking van de Amerikaanse regering, met tenminste dertien alumni van het centrum in de Biden-regering zijn beland.

“America is back” alsook de invloed van het militair-industrieel complex, al had het MIC in Donald Trump ook een uitstekend handelsvertegenwoordiger.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 171 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Antoine Uytterhaeghe

Meer ..

×