28 March 2021

Bangladesh 50

Bangladesh 50
Oost-Pakistan was de naam, tot de bewoners ervan de discriminatie beu waren en, gesteund door India, in maart 1971 de onafhankelijkheid uitriepen. Er vielen in de maanden daarop massa’s slachtoffers in de onderdrukking van de opstand. George Harrison (Beatle) wijde er een ontroerende song aan. Pakistan liet de leider van de opstand, Sjeik Mujibur Rahman, uiteindelijk naar Dhaka gaan, West-Pakistan gewoon Pakistan, het oosten Bangladesh.

Dat tweedelige Pakistan, met 1800 km tussen beide delen, was een gevolg van de bloedige splitsing van wat ooit Brits-Indië was, in een lekenstaat, India, en een staat voor de moslims, Pakistan. Bengalen, het land van de Bengali, raakte daardoor ook opgesplitst, het oosten van Bengalen werd Pakistan, het westen de Indiase deelstaat West-Bengalen.

Rijkdom

Bangladesh leek bij de onafhankelijkheid met zijn opeengepakte bevolking op een stuk land die vaak met een spons werd vergeleken, gedoemd tot miserie. Orkanen, overstromingen, zeer dichte bevolking, weinig natuurlijke rijkdommen behalve de vruchtbare Ganges-delta… Bengalen was nochtans in de 17e eeuw het rijkste gebied van het Moghol-rijk, het bnp zou toen groter geweest zijn dan dat van gans Europa. Dhaka telde toen meer dan een miljoen inwoners. Het Brits imperialisme brak de groei van die concurrent af.

De eerste decennia van de onafhankelijkheid zag het er niet goed uit. Hongersnood, armoede, militaire dictaturen – Mujibur Rahman werd bij een militaire coup vermoord – volgden elkaar op. Sindsdien wordt de politiek beheerst door twee partijen, de Awami Liga van huidig premier Sjeik Hasina Wazed, dochter van Mujibur Rahman, en Begum Khalida Zia die ook driemaal premier was, weduwe van president Ziaur Rahman. Zij leidt de Bangladesh National Party die het sinds Hasina in 2009 weer premier werd, zwaar te verduren heeft.

Tot aan de coronacrisis kende Bangladesh een periode van sterke groei. Het gemiddeld inkomen ligt er nu hoger dan in India en Pakistan, maar net zoals daar is de ongelijkheid sterk toegenomen. Er is wel veel aandacht en geld besteed aan opleiding en gezondheid, er zijn speciale programma’s geweest om vrouwen via onderwijs en werk te emanciperen. In het hoger onderwijs zitten nu meer vrouwelijke dan mannelijke studenten, wat afsteekt bij de toestand in India en Pakistan.

Klimaat

Bangladesh is enkele keren zeer negatief in het nieuws gekomen met o.m. branden in textielfabrieken waaruit bleek dat met arbeidsveiligheid een loopje wordt genomen. En recent met de behandeling van de honderdduizenden uit Myanmar gevluchte Rohingya, die oorspronkelijk uit Bengalen komen. Ook enkele vrijheidsbeperkende wetten brachten Bangladesh in het nieuws.

Bangladesh dreigt een van de grootste slachtoffers van de klimaatopwarming te worden. Met een bevolking van 163 miljoen, bevolkingsdichtheid van 1102/km², kan de stijging van het zeeniveau en de toenemende weersverstoringen miljoenen mensen op de vlucht jagen.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 68 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

×