2012
NU
9/10

Verkiezingen Nederland

Het is de vraag of de verkiezingen in Nederland wel rijmen met de nieuwe wind die al geruime tijd over het politieke landschap waait. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De Arabische lente, de Chinese jasmijnrevolutie en de Occupy-beweging zijn
1/1

De tuinman en de dood

De grote aandacht voor de dreigende ondergang van de euro is weliswaar begrijpelijk, maar brengt ons geen stap verder. Enkel zal de frequentie van falende eurotoppen toenemen, waardoor de crisis met de dag meer uit de klauw loopt, met alle
2011
12/1

Wereld wordt geteisterd door existentiële crisis

Als grensoverschrijdende protestbeweging die eigenlijk geen idee heeft waar het heen moet met de samenleving, is de Occupy-beweging maar een merkwaardig fenomeen. Desondanks moeten wij in staat zijn invulling te geven aan dit ongrijpbare verschijnsel door ons te realiseren dat
3/1

Neutraliseren van de leugen

OntrouwDe PVV (Partij voor de Vrijheid) heeft na de verkiezingen zestig verkiezingsbeloftes verbroken, zoals een onderzoek van het wetenschappelijk bureau van de SP( de Nederlandse Socialistische Partij) duidelijk heeft gemaakt, wat haar tot een onbetrouwbare partij maakt wat het behartigen
3/1

Gidsland Nederland

Foto’s van demonstrerende vrouwen in Caïro schetsen een beeld van een hartstochtelijke vrijheidsstrijd, die met hoofddoekjes om gevoerd wordt. Een lapje stof dat in feite model staat voor de wijze waarop deze strijd gevoerd dient te worden om de ware
2/1

Kwestie-Afghanistan moet naar VN

Ervan uitgaande dat een meerderheid binnen en buiten het Nederlandse parlement geen vertrouwen heeft in een nieuwe missie naar Afghanistan, is de vraag ‘maar wat dan?’. Hoe is het onrecht waaronder de Afghanen dagelijks lijden te bestrijden, zonder machtspolitiek te
1/1

Commentaren op WikiLeaks

Hillary Clinton slaat de plan mis door te spreken over een volstrekt onverantwoorde actie van de onthullings-/klokkenluiderswebsite WikiLeaks. Er zijn namelijk evenveel argumenten vóór als tégen publicatie van de documenten aan te voeren. De discussie daarover draait immers om de
2010
12/1

Elitair wantrouwen moet worden doorbroken

Indien wij ons nageslacht, toch onze eerste zorg(!), een mooie en leefbare wereld willen nalaten, dan is dat alleen mogelijk via vruchtbare samenwerking wereldwijd. Daarvoor zal eerst het elitaire wantrouwen, ‘het volk is niet bij machte zichzelf te besturen’, doorbroken
11/1

Vrijheid van meningsuiting

Volgens Bram Moszkowicz is de vrijheid van meningsuiting voor Wilders belangrijker dan voor de gewone burger, omdat Wilders zijn uitspraken doet in het kader van het politieke debat.Daarmee suggererend dat de wereld van de politiek hoogstaander is dan die van
6/1

Wereldvrede bedreigd door gebrek aan alomvattend levensontwerp

In tegenstelling tot de Amerikaanse hoogleraar Vredes- en Wereldveiligheidsvraagstukken Michael T. Klare denk ik niet dat de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen de grootste bedreiging van de wereldvrede is, maar het ontbreken van een concept van het leven in zijn
2/1

Kredietcrisis is cultuurcrisis

Een parlementaire commissie onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit is een onderzoek begonnen naar de kredietcrisis. De bedoeling is dat er lessen worden getrokken uit de bevindingen.Persoonlijk heb ik daar geen enkel vertrouwen in, omdat de commissie onderzoek gaat
2/1

Mediaproces van de eeuw

In ons partijpolitieke bestel zijn partijen elkaars concurrenten, die – volstrekt legaal – elkaar onophoudelijk te vuur en te zwaard bestrijden. Haatzaaien valt daar ook onder, zoals de eeuwige strijd tussen kapitalisten en socialisten bewijst. Je kunt dan ook stellen
1/1

Internationaal Jaar van Verzoening?

Met zijn felicitatie aan Zwitserland ‘met de prachtige uitslag van het minarettenreferendum’, geeft Geert Wilders, leider van de (Nederlandse) Partij voor de Vrijheid (PVV) aan er geen boodschap aan te hebben dat de VN 2009 hebben uitgeroepen tot ‘Internationaal Jaar
1/1

Hele aarde, niet alleen klimaat, is doodziek

De mislukking van de klimaattop in Kopenhagen is volgens mij te wijten aan de suggestie die aan de top ten grondslag lag, namelijk dat ‘ons klimaat in een crisis verkeert’. Dit klopt slechts gedeeltelijk. De werkelijkheid is namelijk veel omvattender.
2009
12/1

Kern van debat over Wilders is vijanddenken

 1. Het debat over Geert Wilders en zijn PVV (Partij voor Vrijheid) zal steeds meer verharden, zolang niet duidelijk is dat de kern daarvan vijanddenken is. Voor het kraken van die kern, die als links noch als rechts te karakteriseren
7/1

Winst rechts, verlies PvdA in Europese verkiezingen

Hoewel de winst van rechts bij de Europese verkiezingen weinig goeds belooft voor de behartiging van het algemeen belang, is het de schijn die hier bedriegt. De gestaag voortschrijdende individualisering waar de winst grotendeels aan te danken is, staat namelijk
6/1

Klimaatoorlogen weinig waarschijnlijk

Hoewel het denkbaar is dat de klimaatcrisis zal leiden tot meer geweld in de wereld, bijv. door overstromingen of een gebrek aan schoon drinkwater, denk ik niet dat het ooit tot klimaatoorlogen zal komen.Ik ga er namelijk van uit dat
6/1

Kapitalisme zal economische crisis niet overleden

De vraag of het geloof in het kapitalisme de economische crisis zal overleven, moet ontkennend beantwoord worden. Er kan namelijk geen enkel misverstand over bestaan dat het vredes- of mensenrechtenideaal waar onze tijd van doortrokken is, nooit van de grond
5/1

VN ombouwen tot organisatie van regeringen naar volkerenorganisatie

Hoewel ik niet geloof in de kernwapenvrije wereld waar Obama naar streeft, omdat de kernwapenkennis nu eenmaal bestaat, denk ik wel dat het recht bevrijd te worden van de angst voor totale vernietiging realiseerbaar is in 2009.Het kenmerk van onze
5/1

Wilders werkt aan Fitna-2

PVV-leider Geert Wilders komt ‘ergens in 2010’ met een vervolg op zijn anti-Koranfilm Fitna. Daarmee maakt hij wederom duidelijk dat van de PVV [Partij voor Vrijheid] geen enkele positieve bijdrage te verwachten is wat het realiseren van verzoening, ofwel de
4/1

Grote Woorden

Om grip te krijgen op de diverse crisissen (economisch/milieu/armoede/grondstoffen/klimaat/….) die ons ‘als mensheid’ treffen, is het zaak oog te krijgen voor de tijd waarin wij leven. In zijn algemeenheid gesproken is deze te bestempelen als ‘mondialisering’.Persoonlijk ervaar ik dat als
2/1

Gaia-hypothese, gedachte achter de alom beoogde wereldvrede

Hoe ongerijmd het ook klinkt, toch denk ik dat vrede een haalbare kaart is, ervan uitgaande dat religie en seculiere werkelijkheid niet haaks op elkaar staan maar feilloos met elkaar sporen. Dat moet duidelijk worden door oog te krijgen voor
2008
12/1

Vijf commentaren over de financiële crisis

De voorbije maand stuurde Wouter ter Heide vijf commentaren op in verband met de financiële crisis. We publiceren ze hier achter elkaar.1. Volgens Europees commissaris van financiën Joaquin Almunia, is de crisis voorlopig nog niet voorbij en komt de economische groei
11/1

De financiële crisis en struisvogelpolitiek

Hierna drie afzonderlijke reacties en bedenkingen die we voor de lezer bij elkaar plaatstenEen gevaarlijke aberratieDe kredietcrisis heeft de voorspelling over het einde van het kapitalisme weer eens op de (wereld-)agenda gezet. Door de financiële wereld wordt deze veelal afgedaan
10/1

Verwevenheid van economie en politiek

Volgens de Britse topeconoom Willem Buiter (tv-programma Buitenhof, 21 september) is het Amerikaanse plan om een fonds op te richten dat ‘besmette’ hypotheekleningen van bankinstellingen overneemt een essentieel deel van de oplossing van de kredietcrisis. De hoogleraar politieke economie geeft
10/1

Obama als richtingaanwijzer

Hoewel een keuze voor Obama of McCain lood om oud ijzer is, gaat mijn voorkeur toch uit naar ‘Messias uit Illinois’, dankzij zijn streven het politieke landschap te veranderen. Hij geeft immers voor Republikeinen en Democraten met elkaar te verzoenen!
7/1

Iers nee een lichtend voorbeeld

Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner is het Ierse ‘nee’ geen drama is en zal de EU de uitspraak van het Ierse volk respecteren. Om dat respect waar te maken zal het Brussel allereerst duidelijk moeten worden
5/1

Eén voor allen, allen voor één

Hoe men ook over de film ‘Fitna’ denkt, het uitbrengen daarvan is te bestempelen als een overwinning van de ‘vrijheid van meningsuiting’, met als resultaat een kakofonie van harde meningen, waar niemand meer regie over heeft.Verontrustend is dat echter niet,
4/1

Wilders snijdt zichzelf in de vingers

Hoewel ik evenals Wilders pal sta voor de vrijheid van meningsuiting, heb ik het idee dat hij zich met zijn anti-islamfilm in de vingers snijdt en publiekelijk voor schut zet. Voor wie geen vreemdeling is in Jeruzalem, is het immers
1/1

Parlementaire democratie ombouwen tot echte democratie

Het unieke van Geert Wilders [de leider van de uiterst rechtse Partij voor de Vrijheid in Nederland, die in Nederland tot “man van het jaar” is uitgeroepen, nvdr] is dat hij zichzelf een buitengewoon inzicht toedicht, omtrent ‘Hét Kwaad’ dat
2007
12/1

Geloof in een betere wereld

Hoewel ik wel geloof in een betere wereld, denk ik niet dat deze het resultaat zal zijn van wetenschap, religie of welk -isme dan ook, maar van een mutatiesprong in ons politieke denken, waardoor dit op een hoger plan verzeild
11/1

Anti-islamtoon in Nederland

1. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra heeft gelijk dat de felle anti-islamtoon, die sommige prominente Nederlanders aanslaan, gevaarlijk is. Voor het neutraliseren van dat gevaar heeft het echter geen zin met de beschuldigende vinger naar Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders
10/1

Het democratische ‘algemeen belang’ niet gediend met Comité ex-moslims

Sinds jaar en dag is vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing in Nederland een grondrecht, dat boven het partijpolitieke gekrakeel staat. Vandaar dat de politisering van dit grondrecht ‘onaanvaardbaar’ is, omdat daardoor het ‘algemeen belang’ wordt geschaad. Helaas hebben Ehsan Jami
9/1

Regering Bush een gevaar voor de wereld

Tijdens een persconferentie op 27 juli in Moskou, noemde Michail Gorbatsjov de huidige Amerikaanse regering een gevaar voor de wereld. Zijn gelijk bleek daags daarvoor uit de afwijzende pavlovreactie van het Witte Huis op de oproep van Raúl Castro, om
7/1

Weg met de monetaire en partijpolitieke stelsels!

Aan het slot van zijn artikel ‘Zijn klimaatwetenschappers de moderne Cassandra’s?’ (Uitpers, nr 86, 8ste jaargang, mei 2007), vraagt Peter Tom Jones zich af of ‘wij, anno 2007, nu eindelijk de niet mis te verstane waarschuwingen van klimaatwetenschappers gaan omzetten
5/1

Pentagon-rapport slaat plank volledig mis

In tegenstelling tot een groep gepensioneerde Amerikaanse generaals, die in een Pentagon-rapport waarschuwen voor politieke ontwrichting, chaos en geweld door almaar stijgende temperaturen, zie ik de gevolgen van de klimaatverandering niet somber in. Van een nationaal veiligheidsprobleem, zoals de ex-generaals
5/1

Dubbele nationaliteit

De Partij voor de Vrijheid wil verbieden dat rechters, officieren van justitie, politieagenten, ambassadeurs en militairen een dubbele nationaliteit hebben. Daarmee geven Wilders en de zijnen in feite aan geen boodschap te hebben aan een gezegde als ‘gedane zaken nemen
4/1

Vruchtbare aanpak wereldproblemen vereist hervorming VN

Alle goede bedoelingen ten spijt, is het een illusie te denken dat met peperdure, paginagrootte advertenties (zoals in de Metro van 23 februari), de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) de verwerkelijking van de millenniumdoelen een stap
4/1

Balkenende moet tot de orde worden geroepen

Een parlement dat weigert de waarheid te onderzoeken betreffende onze deelname aan de Irak-oorlog, is hoognodig toe aan zelfonderzoek. Daarvoor zou onze olksvertegenwoordiging de politieke wil èn de moed moeten tonen het partijpolitieke spel, zoals het dagelijks op Het Binnenhof
3/1

Om te overleven hebben wij geen leider, maar een leidend principe nodig

Inspelend op de verschuiving van de economische macht in de wereld van Amerika naar Azië, stond het Wereld Economisch Forum dit jaar in het teken van ‘kenterend machtsevenwicht en het effect daarvan op de mondiale agenda’. In tegenstelling tot menig
1/1

Niet de VS maar de VN hebben het laatste woord

Hoewel het langverwachte rapport over de oorlog in Irak geen spaan heel laat van de huidige strategie van het Witte Huis, heeft het mijn geloof in democratie niet gebroken. Integendeel! Het rapport-Baker maakt namelijk duidelijk dat het ideële doel achter
2006
11/1

Onafhankelijke media nodig voor democratische vernieuwing

Om de politiek geloofwaardig te maken, is meer nodig dan constitutionele vernieuwing, waarvoor het kabinet Balkenende de zogeheten Nationale Conventie heeft ingesteld.Met ‘meer’ doel ik op een publieke discussie over de vervanging van de 19e eeuwse partijpolitieke leest waarop ons
9/1

Ontruiming bezette gebieden dé oplossing

In tegenstelling tot historicus Maarten van Rossem denk ik niet dat de ontruiming door Israël van het al in 1967 bezette gebied ‘een’ oplossing is voor het conflict met Hamas en Hezbollah (GPD-bladen), maar dat het met ster ‘de’ oplossing
9/1

Oorlog tegen terrorisme alleen te winnen door geschiedenis te herschrijven

De oorlog tegen het terrorisme heeft de wereld onveiliger gemaakt, zoals blijkt uit een peiling onder meer dan honderd Amerikaanse deskundigen. De EU moet in staat zijn deze desastreuze ontwikkeling te keren, door oog te krijgen voor de cruciale historische
4/1

‘Nederland tegen terrorisme’

Bij de lancering van de campagne ‘Nederland tegen terrorisme’, zei minister Piet Hein Donner dat de strijd tegen het terrorisme uiteindelijk gewonnen zal worden. Hoewel ik hem daarin gelijk geef, zal die overwinning niet te danken zijn aan deze antiterreurcampagne.
3/1

Internationaal aanzien Ayaan misplaatst.

Volgens Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali mist minister-president Balkenende het lef van de Deense premier Rasmussen, als het gaat om het weerstaan van de druk uit de moslimwereld om de persvrijheid te beknotten (internationale persconferentie, Berlijn, 9 februari). Volgens mij etaleert
2/1

Nederland, Afghanistan en de Navo

Nederland staat onder sterke druk van de Navo en van haar secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer om nog een bijkomend contingent Nederlandse troepen naar de Afghaanse provincie Uruzgan te sturen. Daar is heel wat verzet tegen, aanvankelijk van het links-liberale