Een cocktail van vastgeroeste structuren en onlogische gedragingen beletten ons vandaag vooruitgang in alle grote Vlaamse infrastructuurprojecten. Als Ademloos lid en bevoorrecht waarnemer deel ik graag mijn visie hierover, aan de hand van de ervaringen met het Oosterweel proces. Het Oosterweel drama in haar vele delen is natuurlijk uniek, maar wat geldt voor Oosterweel, geldt in grote mate ook voor Uplace, Doel e.a.