Het Amerikaanse defensieministerie werkt ijverig aan plannen voor een doorgedreven modernisering van haar militaire capaciteit in de ruimte, met inbegrip van nieuwe ruimtesystemen en honderden miljarden dollar extra-uitgaven voor de opwaardering van haar nucleair wapenarsenaal. De nummer twee van het Pentagon en plaatsvervangende minister van Defensie, Robert Work, gaf tekst en uitleg tijdens een hoorzitting voor het Congres in juni jongstleden.