Vluchtelingencrisis in Syrië

Als er gesproken wordt over de wenselijkheid van een humanitair ingrijpen in Syrië, bedoelt men doorgaans een militaire interventie. Er wordt heel wat gediscussieerd (ook onder progressieven, vredesactivisten en mensenrechtenactivisten) over de noodzaak van zo’n militair ingrijpen. Velen geloven dat het de enige manier is om het regime van Assad te bestrijden en vooral om het aanslepende geweld in het land te stoppen. Daarbij wordt het aan de gang zijnde conflict gemakshalve vereenvoudigd tot ‘een losgeslagen dictator versus het Syrische volk’.