Ik vind op uw website slechts eenzijdige goedkope anti-VS retoriek. De VS zijn absoluut geen heilstaat,