2013
Het akkoord met Iran: en als het mikpunt de Yuan zou zijn?
Het akkoord dat de Verenigde Staten met hun grootste vijand sinds de val van de Sovjet-Unie afsloten, een land dat ooit behoorde tot de zogenaamde ‘as van het kwaad’, betekent