In 1994 op het einde van de Uruguay Ronde, werden de akkoorden van Marrakesj ondertekend. Daarin