2013
Israël bereid tot vredesgesprekken na EU-terechtwijzing
Met de aankondiging van nieuwe gesprekken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit maken we een herneming mee van het vastgelopen vredesproces voor het Midden-Oosten. Zonder een grotere internationale druk zal