Paul Vanden Bavière

Paul Vanden Bavière (°1944) is historicus en journalist. Hij werkte een 30-tal jaar in de gedrukte pers als journalist gespecialiseerd in buitenlandse politiek. Vooral het Midden-Oosten, waarover hij ook enkele boeken publiceerde. Toen de media veel te veel “mainstream” – d.w.z. gezagsgetrouw – en commercieel werden, richtte hij met enkele mensen in 1999 Uitpers, het eerste Nederlandstalig webzine voor Internationale politiek, op met de bedoeling weerwerk te bieden aan de mainstream media (MSM).

2001
NU
1/1

Clinton’s ijdele hoop op vrede in het Nabije Oosten

Het “vredesproces” van Oslo is dood sedert de Palestijnse leider Yasser Arafat, uit lijfsbehoud, op de top in Camp David deze zomer niet de ultieme consequentie uit dat proces durfde trekken en de Palestijnse eisen opgeven. Toch klampte president Clinton
1/1

De vernietiging van Irak

Hans von Sponeck, Saïd Bouamama, Prof. Günther, Pierre Piérart, Michel Collon, Pol De Vos. Irak, tien jaar embargo en oorlog, tien jaar verzet. Internationale Solidariteit, 25ste jaargang, nr. 155, augustus 2000. Kazernestraat, 68, 1000 Brussel. Tel. 02/513.53.86. 100 B.fr. (verzendingskosten
2000
12/1

Palestijnse kwestie weer op de lange baan

Twee maanden en 300 doden (onder wie een derde Palestijnse kinderen doodgeschoten door Israëlische scherpschutters – de Zweedse koningin bestond het niet de scherpschutters maar de Palestijnen daarvoor te blameren!) verder, heeft de “Al Aqsa-intifada” nog tot geen enkel ernstig
12/1

Britse privatiseringen ontsporen

Er gaat bijna geen maand voorbij of ergens in Groot-Brittannië ontspoort een trein. De oorzaak? Formeel meestal het gevolg van defect materiaal. In feite is de oorzaak de neoliberale ideologie volgens dewelke ook goed werkende staatsbedrijven moeten worden geprivatiseerd en
12/1

Palestijnse kwestie weer op de lange baan

Twee maanden en 300 doden (onder wie een derde Palestijnse kinderen doodgeschoten door Israëlische scherpschutters – de Zweedse koningin bestond het niet de scherpschutters maar de Palestijnen daarvoor te blameren!) verder, heeft de “Al Aqsa-intifada” nog tot geen enkel ernstig
12/1

Britse privatiseringen ontsporen

Er gaat bijna geen maand voorbij of ergens in Groot-Brittannië ontspoort een trein. De oorzaak? Formeel meestal het gevolg van defect materiaal. In feite is de oorzaak de neoliberale ideologie volgens dewelke ook goed werkende staatsbedrijven moeten worden geprivatiseerd en
11/1

Oorzaken Palestijnse onrust aanpakken

Op 28 september 2000 vond de Israëlische uiterst rechtse Likoed-leider Ariel Sharon er niets beters op dan onder zware militaire bescherming, en met de zegen van premier Ehud Barak, een toertje te gaan maken op de Tempelberg in Jeruzalem, waarop
11/1

Oorzaken Palestijnse onrust aanpakken

Op 28 september 2000 vond de Israëlische uiterst rechtse Likoed-leider Ariel Sharon er niets beters op dan onder zware militaire bescherming, en met de zegen van premier Ehud Barak, een toertje te gaan maken op de Tempelberg in Jeruzalem, waarop
10/1

De groei van het religieus geweld

Mark Juergensmeyer. Terror in the Mind of God. The global rise of religious violence. University of California Press, 2000. Eind augustus kwamen 1.000 religieuze leiders voor een vierdaagse ontmoeting samen op de zetel van de Verenigde Naties in New York.
10/1

Marokko wacht op actie van “koning der armen”

De aflossing van de wacht in de Arabische wereld is volop bezig. De opvolger met de beste pers is totnogtoe koning Mohammed VI van Marokko dankzij enkele verzoeningen met oude opposanten, het terzijde schuiven van enkele machtige figuren en zijn
10/1

Armoedebestrijding blijft vrome wens

Armoede is “in”. Geen dag gaat voorbij of in een of andere krant staat wel een stuk te lezen over de toenemende armoede in de wereld. Bijeenkomsten van allerlei organisaties en manifestaties allerhande, dikwijls tegen die vergaderingen, onderstrepen het probleem.
10/1

Marokko wacht op actie van “koning der armen”

De aflossing van de wacht in de Arabische wereld is volop bezig. De opvolger met de beste pers is totnogtoe koning Mohammed VI van Marokko dankzij enkele verzoeningen met oude opposanten, het terzijde schuiven van enkele machtige figuren en zijn
10/1

De groei van het religieus geweld

Mark Juergensmeyer. Terror in the Mind of God. The global rise of religious violence. University of California Press, 2000.Eind augustus kwamen 1.000 religieuze leiders voor een vierdaagse ontmoeting samen op de zetel van de Verenigde Naties in New York. Ze
10/1

Armoedebestrijding blijft vrome wens

Armoede is “in”. Geen dag gaat voorbij of in een of andere krant staat wel een stuk te lezen over de toenemende armoede in de wereld. Bijeenkomsten van allerlei organisaties en manifestaties allerhande, dikwijls tegen die vergaderingen, onderstrepen het probleem.
9/1

Bossuyt legt vinger op Iraakse wonde

Op 18 augustus 2000 keurde de Subcommissie voor de Bevordering en de Bescherming van de Mensenrechten in Genève een resolutie goed, waarin ondubbelzinnig de opheffing van de tien jaar oude sancties tegen Irak werd gevraagd omdat zij “een onschuldige bevolking
9/1

Arafat vindt geen steun voor staat

De door de Palestijnen lang verwachte datum van 13 september, de dag waarop Yasser Arafat al maanden lang beloofde een Palestijnse staat uit te roepen, nadert met rasse schreden. Maar vermoedelijk zal het niet zo lang duren vooraleer de leider
9/1

Arafat vindt geen steun voor staat

De door de Palestijnen lang verwachte datum van 13 september, de dag waarop Yasser Arafat al maanden lang beloofde een Palestijnse staat uit te roepen, nadert met rasse schreden. Maar vermoedelijk zal het niet zo lang duren vooraleer de leider
9/1

Bossuyt legt vinger op Iraakse wonde

Op 18 augustus 2000 keurde de Subcommissie voor de Bevordering en de Bescherming van de Mensenrechten in Genève een resolutie goed, waarin ondubbelzinnig de opheffing van de tien jaar oude sancties tegen Irak werd gevraagd omdat zij “een onschuldige bevolking
7/1

Assad is dood, leve Assad

Toen destijds de Franse koning overleed, werd vanop het balkon van het paleis geroepen: “De koning is dood, leve de koning!”. Dit om de continuïteit van de monarchie en de staatsorde aan te tonen. Op 10 juni overleed de al
7/1

Carla Del Ponte geeft NAVO vrijbrief

Oud-premier Jean-Luc Dehaene en zijn ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, Erik Derycke en J.-P. Poncelet kunnen weer wat geruster slapen: Carla Del Ponte, de Zwitserse aanklaagster van het Internationaal Straftribunaal voor ex-Joegoslavië weigerde begin juni een onderzoek te
7/1

Assad is dood, leve Assad

Toen destijds de Franse koning overleed, werd vanop het balkon van het paleis geroepen: “De koning is dood, leve de koning!”. Dit om de continuïteit van de monarchie en de staatsorde aan te tonen. Op 10 juni overleed de al
7/1

Carla Del Ponte geeft NAVO vrijbrief

Oud-premier Jean-Luc Dehaene en zijn ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, Erik Derycke en J.-P. Poncelet kunnen weer wat geruster slapen: Carla Del Ponte, de Zwitserse aanklaagster van het Internationaal Straftribunaal voor ex-Joegoslavië weigerde begin juni een onderzoek te
6/1

Europa en de Palestijnen

Bichara Khader. L’Europe et la Palestine. Des Croisades à nos jours.Parijs, L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia e.a., 1999, 574 blz.Bichara Khader is niet de eerste de beste. Afkomstig van de westelijke Jordaanoever werd hij, evenals zijn broer Naim Khader, de latere vertegenwoordiger
6/1

Iraanse conservatieven in de tegenaanval

In mei 1997 won de hervormingsgezinde Mohammed Khatami, tegen de verwachtingen in, en dan nog met een ruime meerderheid, de Iraanse presidentsverkiezingen. De triomf kreeg een vervolg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van februari 1999 en in de parlementsverkiezingen van eerder dit
6/1

Isra??ls smadelijke aftocht uit Libanon

Op woensdag 24 mei, zowat zes weken eerder dan de voorziene datum van 7 juli en 22 jaar nadat de Verenigde Naties hun onmiddellijk vertrek eisten, verlieten de laatste Israëlische troepen hals over kop Zuid-Libanon. Een netjes georganiseerd vertrek was
6/1

Baby Blair, Clinton en de Iraakse kinderen

Zaterdag 20 mei was een heuglijke dag voor de Britse eerste minister: Tony Blair werd de fiere vader van een vierde kind, Leo. Terecht ontving hij gelukwensen en bloemen uit de hele wereld. Even terecht zou de algemene, wereldwijde woede
6/1

Israëls smadelijke aftocht uit Libanon

Op woensdag 24 mei, zowat zes weken eerder dan de voorziene datum van 7 juli en 22 jaar nadat de Verenigde Naties hun onmiddellijk vertrek eisten, verlieten de laatste Israëlische troepen hals over kop Zuid-Libanon. Een netjes georganiseerd vertrek was
6/1

Iraanse conservatieven in de tegenaanval

In mei 1997 won de hervormingsgezinde Mohammed Khatami, tegen de verwachtingen in, en dan nog met een ruime meerderheid, de Iraanse presidentsverkiezingen. De triomf kreeg een vervolg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van februari 1999 en in de parlementsverkiezingen van eerder dit
6/1

Baby Blair, Clinton en de Iraakse kinderen

Zaterdag 20 mei was een heuglijke dag voor de Britse eerste minister: Tony Blair werd de fiere vader van een vierde kind, Leo. Terecht ontving hij gelukwensen en bloemen uit de hele wereld. Even terecht zou de algemene, wereldwijde woede
6/1

Europa en de Palestijnen

Bichara Khader. L’Europe et la Palestine. Des Croisades à nos jours.Parijs, L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia e.a., 1999, 574 blz. Bichara Khader is niet de eerste de beste. Afkomstig van de westelijke Jordaanoever werd hij, evenals zijn broer Naim Khader, de latere
5/1

Iran, de CIA en de journalisten

De grote rol van de CIA in de coup van 1953 tegen de Iraanse premier Mohammed Mossadegh is natuurlijk al lang geen geheim meer. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright heeft dat nu zelf bevestigd in een poging
5/1

Iran, de CIA en de journalisten

De grote rol van de CIA in de coup van 1953 tegen de Iraanse premier Mohammed Mossadegh is natuurlijk al lang geen geheim meer. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright heeft dat nu zelf bevestigd in een poging
2/1

UNSCOM in Irak in dienst van VS

Scott RITTER – Endgame. Solving the Iraq Problem Once and for All. Uitg. Simon & Schuster, New York. Tot hij in augustus 1998 ontslag nam uit UNSCOM, de ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties voor Irak, was de Amerikaan Scott Ritter
2/1

UNSCOM in Irak in dienst van VS

Scott RITTER – Endgame. Solving the Iraq Problem Once and for All. Uitg. Simon & Schuster, New York.Tot hij in augustus 1998 ontslag nam uit UNSCOM, de ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties voor Irak, was de Amerikaan Scott Ritter berucht
2/1

Amnesty International Vlaanderen boos

Amnesty International Vlaanderen is behoorlijk boos op de kritiek op het rapport van AI over Irak. Persverantwoordelijke Linda Van Weyenberg probeert die kritiek te weerleggen. Wim Nerinckx daarentegen onderschrijft de kritiek. AI-Belgique francophone spreekt één punt van Wim Nerinckx tegen.
2/1

Amnesty International Vlaanderen boos

Amnesty International Vlaanderen is behoorlijk boos op de kritiek op het rapport van AI over Irak. Persverantwoordelijke Linda Van Weyenberg probeert die kritiek te weerleggen. Wim Nerinckx daarentegen onderschrijft de kritiek. AI-Belgique francophone spreekt één punt van Wim Nerinckx tegen.
1/1

Amnesty op één lijn met Washington tegen Irak

Recht op leven is één van de meest elementaire rechten van de mens en is dan ook als dusdanig opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 3 daarvan luidt: Een ieder heeft het recht op
1/1

Amnesty op ????n lijn met Washington tegen Irak

Recht op leven is één van de meest elementaire rechten van de mens en is dan ook als dusdanig opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 3 daarvan luidt: Een ieder heeft het recht op
1999
12/1

Op weg naar een Palestijnse bantoestan

Tegen september 2000, zo heet het, moet de Palestijnse kwestie zijn opgelost en moet er vrede heersen in het Midden Oosten. President Bill Clinton, zo weten commentatoren, zou zijn ten einde lopend presidentschap met glans willen afsluiten en de geschiedenis
12/1

In Turkije is er niets aan de hand

Donderdag 25 november 1999 oordeelde het Turkse Hof van Cassatie dat er niets onregelmatigs was gebeurd toen Abdullah Öcalan, de leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) op 29 juni op het gevangeniseiland Imrali ter dood werd veroordeeld. Het doodvonnis werd
12/1

Op weg naar een Palestijnse bantoestan

Tegen september 2000, zo heet het, moet de Palestijnse kwestie zijn opgelost en moet er vrede heersen in het Midden Oosten. President Bill Clinton, zo weten commentatoren, zou zijn ten einde lopend presidentschap met glans willen afsluiten en de geschiedenis
12/1

In Turkije is er niets aan de hand

Donderdag 25 november 1999 oordeelde het Turkse Hof van Cassatie dat er niets onregelmatigs was gebeurd toen Abdullah Öcalan, de leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) op 29 juni op het gevangeniseiland Imrali ter dood werd veroordeeld. Het doodvonnis werd
11/1

Kosovo: het UCK is dood, leve het Beschermingskorps

In de Kosovaarse hoofdstad Pristina ging het televisiestation in de vlammen op omdat er ook Serviërs werkten. In dezelfde stad werd een Bulgaarse medewerker van de Verenigde Naties in volle centrum, in de drukke Moeder Teresastraat, onder het oog van
11/1

Kosovo: het UCK is dood, leve het Beschermingskorps

In de Kosovaarse hoofdstad Pristina ging het televisiestation in de vlammen op omdat er ook Serviërs werkten. In dezelfde stad werd een Bulgaarse medewerker van de Verenigde Naties in volle centrum, in de drukke Moeder Teresastraat, onder het oog van
11/1

Kosovo: het UCK is dood, leve het Beschermingskorps

In de Kosovaarse hoofdstad Pristina ging het televisiestation in de vlammen op omdat er ook Serviërs werkten. In dezelfde stad werd een Bulgaarse medewerker van de Verenigde Naties in volle centrum, in de drukke Moeder Teresastraat, onder het oog van
10/1

Klacht tegen Dehaene en C??

E??n van de zaken die niet te lezen waren in de Belgische pers in verband met de Kosovo-oorlog is dat er door een groep advocaten uit diverse landen een formele klacht is ingediend bij het internationale Joegoslavi??-tribunaal in Den Haag
10/1

De media: volgzaam en bloeddorstig

Honderd jaar geleden, in 1898, verklaarden de Verenigde Staten van Amerika de oorlog aan Spanje en veroverden ze Cuba, Puerto Rico, de Filippijnen en het nog steeds strategische eiland Guam in de Stille Oceaan op Madrid. In de vlucht annexeerden
10/1

Gevaarlijk fiasco op de Balkan

Gepikeerd door de kritiek op het weinig eer- en succesvolle oorlogsavontuur in Kosovo, verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie op een publiek debat in Brussel op 17 juli dat zij hun benaderingswijze van de buitenlandse politiek
10/1

Gevaarlijk fiasco op de Balkan

Gepikeerd door de kritiek op het weinig eer- en succesvolle oorlogsavontuur in Kosovo, verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie op een publiek debat in Brussel op 17 juli dat zij hun benaderingswijze van de buitenlandse politiek
10/1

Gevaarlijk fiasco op de Balkan

Gepikeerd door de kritiek op het weinig eer- en succesvolle oorlogsavontuur in Kosovo, verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie op een publiek debat in Brussel op 17 juli dat zij hun benaderingswijze van de buitenlandse politiek
10/1

De media: volgzaam en bloeddorstig

Honderd jaar geleden, in 1898, verklaarden de Verenigde Staten van Amerika de oorlog aan Spanje en veroverden ze Cuba, Puerto Rico, de Filippijnen en het nog steeds strategische eiland Guam in de Stille Oceaan op Madrid. In de vlucht annexeerden
10/1

Klacht tegen Dehaene en C??

E??n van de zaken die niet te lezen waren in de Belgische pers in verband met de Kosovo-oorlog is dat er door een groep advocaten uit diverse landen een formele klacht is ingediend bij het internationale Joegoslavi??-tribunaal in Den Haag
10/1

De media: volgzaam en bloeddorstig

Honderd jaar geleden, in 1898, verklaarden de Verenigde Staten van Amerika de oorlog aan Spanje en veroverden ze Cuba, Puerto Rico, de Filippijnen en het nog steeds strategische eiland Guam in de Stille Oceaan op Madrid. In de vlucht annexeerden
10/1

Klacht tegen Dehaene en C°

Eén van de zaken die niet te lezen waren in de Belgische pers in verband met de Kosovo-oorlog is dat er door een groep advocaten uit diverse landen een formele klacht is ingediend bij het internationale Joegoslavië-tribunaal in Den Haag