De maatregelen die de Belgische regering wil nemen tegen de stijgende CO2-uitstoot, zijn allerminst constructief. Het