Zo op het oog lijken de grote verschuivingen in de internationale politiek, de ontbinding van staten