Op 8 en 9 april hield de Ierse nationalistische partij Sinn Fein haar jaarlijks congres (Ard