Migratieproblematiek nooit erg hoog op de politieke agenda

Een reactie op “Onverantwoord immigratiebeleid en anti-islamvirus” van mr. drs J.J. v.d. Gullik in vorig nummer van Uitpers.Laten we toch
1 februari 2006