Een reactie op “Onverantwoord immigratiebeleid en anti-islamvirus” van mr. drs J.J. v.d. Gullik in vorig nummer