2014
NU
3/6

Het Antwerpse verzet tegen het BAM-tracé is breder en krachtiger dan tijdens de volksraadpleging

Woensdag 5 maart organiseerden stRaten-generaal en Ademloos voor de 13de keer een infoavond. Het werd een overrompeling. Nog nooit kwam zo veel volk opdagen. Zaal Horta zat stampvol, er waren ruim zeshonderd mensen, meer dan bij de infoavond vlak voor
2/12

Drie minuten tijdwinst of de gezondheid van 70.000 Antwerpenaren?

The proof of the pudding is in the eating, ook bij het tot zich nemen van een milieueffectenrapport. We overlopen daarom samen met u een paar opvallende passages in de niet-technische samenvatting van het gisteren vrijgegeven MER Oosterweelverbinding. Of liever:
2012
10/24

Antwerpse actiegroepen wachten vruchteloos op uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen

* Inmiddels ruim een jaar geleden (op 29 september 2011) vroegen stRaten-generaal en andere verenigingen de schorsing en vernietiging van de bouwvergunning voor de gevangenis van Beveren* De Raad voor Vergunningsbetwistingen is zich nog steeds aan het beraden over een
10/3

17 april 2009: de dag waarop de Vlaamse regering haar ziel verkocht aan Noriant

De Oosterweelverbinding blijft de gemoederen roeren. Terug van nooit weggeweest is het mobiliteitsdossier een hoofdthema in de Antwerpse verkiezingsdebatten. Maar over de schadeclaims achter het regeringsplan horen we nooit iets in dit debat. Ze vormen nochtans de hoofdreden (1) voor
9/11

Persbericht stRaten-generaal

Raad voor Vergunningsbetwistingen doet uitspraak in dossier Beverse gevangenis Regie der Gebouwen loog rechtbank voor, wat ongezien is Regie der Gebouwen en bouwconsortium blijken valse belofte te hebben gedaan voor de rechtbank, met het oog op het vertragen van de
6/14

‘Wie wil overkappen, moet Oosterweel schrappen’

De overkapping van de Antwerpse ring wordt een thema bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is goed nieuws, want verkiezingen gaan over de toekomst van een stad, en voor de toekomst van Antwerpen is het overkappen van die Antwerpse ring essentieel, omwille