Het embargo tegen Irak zal zijn 12de jaar ingaan in 2002! Op 17 januari 2002 zal