De mate van ongelijkheid in een maatschappij heeft een invloed op de leiders die ze krijgt