In Verloren slag, het boek van de Wiardi Beckman Stichting(1) dat vorige week verscheen, analyseren René