2020
NU
3/11

De wet van de stilte

Hoe staat Colombia er nu voor na de ondertekening van het vredesakkoord in 2016? “Is vrede en verzoening tussen de strijdende partijen mogelijk in een land, dat generatieslang getekend is door geweld? Want geweld verandert mensen”. Die vragen heeft Karin
2019
9/24

Duurzaam beleggen voor dummies

Duurzaamheid is bij ondernemers “in”. “Tegenwoordig is duurzaam beleggen zo mainstream, dat alle banken en vermogenbeheerders deze optie aanbieden.”, schrijven Jochen Harkema en Peter Tros in hun boek “Duurzaam beleggen voor Dummies”. Zelf zijn de auteurs verantwoordelijk voor het duurzame
8/26

Eerste hulp bij racisme

Een brief van een anonieme briefschrijver aan zijn buren na de laatste verkiezingen heeft heel wat commotie gewekt. De verontwaardiging en de woede waren – terecht- vrij algemeen. Wie maakt zijn buren uit voor onbeschaafd, onbeleefd, laf, vuil, achterbaks, dom,
3/28

De eenvoud van aandacht

Luisteren is een kritische vaardigheid, die vooral bij onderhandelingen en conflicthantering zeer goed van pas komt. In theorie kunnen we dat weten. In de praktijk kan het zetten van de eerste stap een flink beroep doen op onszelf. Want aandachtig(er)
2/27

Neanderthalers op het werk

Zou een beter begrip tussen collega’s het aantal wrijvingen en conflicten op de werkvloer kunnen doen afnemen? “Ja”, antwoorden Albert Bernstein en Sydney Rozen volmondig in hun boek “Neanderthalers op het werk.” “De meeste problemen die we op het menselijke
2018
10/7

Van zondebok naar zebra

In een conflict treedt er bij mensen volgens Friedrich Glasl ‘sociaal autisme’ op. De betrokkenen zien niet of beperkt hoe de omgeving op hun gedrag reageert en zijn niet instaat daarop gepast in te spelen. Externe bemiddeling is dan nodig.
8/23

Bemiddeling voor dummies

Er is meer en meer aandacht voor bemiddeling als alternatief voor conflictoplossing. Getuige hiervan het nieuwe boek Mediation voor dummies van Régis Wijnands en Michaël Warson, allebei advocaten en erkende bemiddelaars. Met dit boek willen zij geïnteresseerden inlichten wat bemiddeling
6/19

Deel nooit het verschil

Bij Uitgeverij Scriptum is het boek ‘Deel nooit het verschil. Onderhandelen op het scherpst van de snede’ van Chris Voss uitgegeven. De auteur is jarenlang toponderhandelaar bij gijzelingen voor de Amerikaanse FBI geweest. Actief luisteren, tactische empathie, bewust op Nee
3/29

Verduurzaam je vereniging

Hoe kunnen bestuurders van vrijwilligersorganisaties hun organisatie duurzamer leiden? En hoe kunnen betaalde werkkrachten van landelijke verenigingen lokale groepen duurzamer ondersteunen? Op die vragen proberen Joris Piot en Marleen Heylen, beide lesgevers aan de Sociale School Heverlee, met het boek
2017
6/13

Conflictloods, een proactieve aanpak van conflicten

De meeste mensen trachten conflictsituaties te ontlopen en snel te vergeten. Ze voelen zich daarbij vaak wel tekortgedaan, maar verkiezen toch te zwijgen en contact te mijden. Zo lijkt het soms dat ruzies niet vaak voorkomen. In werkelijkheid is dit
3/16

Eerste hulp bij conflictdiagnose

Mensen zijn sociaal wezens: zij zijn op elkaar aangewezen, zoeken contact, geborgenheid, erkenning, achting, wederkerigheid, hulp, … Maar individuen werken niet altijd samen. Ze verschillen van mening, begrijpen elkaar niet, maken ruzie, concurreren of belemmeren elkaar. Helaas komt dit op
2016
3/29

Maak mensen boos, niet verdrietig

Sociale media stellen mensen in staat gemakkelijk met elkaar in contact te komen, andere mensen met dezelfde ideeën te vinden en informatie te delen. Deze media hebben het aldus ontegensprekelijk gemakkelijker gemaakt om zich te organiseren voor een gemeenschappelijke interesse
1/12

De strateeg achter Martin Luther King

De burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten kwam in een stroomversnelling toen de zwarte gemeenschap in Montgomery (Alabama) in 1955 tot een boycot van de bussen overging. De actie trok de aandacht van Bayard Rustin, een pacifist en promotor van geweldloosheid.
2015
10/29

Verandering aanwakkeren met verhalen

Veel hervormingspogingen lopen op een sisser af. Initiatiefnemers houden vaak geen of weinig rekening met onverschilligheid en vijandigheid, waarmee hervormingen telkens opnieuw te maken hebben. Nochtans had Machiavelli ons reeds in de 16de eeuw hiervoor gewaarschuwd. Hij schreef: “Niets valt
9/22

Het evenement dat niemand wil missen

Een sporttornooi, een ledenbijeenkomst, een benefietconcert, een eetfestijn, een protestactie,… Verenigingen organiseren het hele jaar door activiteiten hetzij om geld in het laatje binnen te brengen, hetzij om mensen ontmoetingskansen en een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden, hetzij om te
2014
9/9

Sociaal activisme voor dummies

Bij uitgeverij LannooCampus is het boek “Activist. Je hebt gelijk. Maar hoe krijg je gelijk?” van Erik Tamboryn uitgegeven. Een jaar eerder bracht uitgeverij Zed Books al het boek “The Activists’ handbook. A step by step guide to participatory democracy”
2013
3/15

In het oog van de storm

Luc Goeteyn en Chris Jacobson hebben bij ASP editions het boek ‘In het oog van de storm. Over mensen, geschiedenis en klimaatveranderingen ‘ uitgegeven. De centrale stellingen uit het boek luiden: Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de opkomst en