De kloof tussen arm en rijk zal de komende vijftien jaar enkel toenemen, zowel op nationaal