Tot september 2005 was Jan Weuts urgentiecoördinator van Artsen Zonder Grenzen België. In die hoedanigheid startte