Op negentigjare leeftijd is Fidel Castro, voormalig president van Cuba overleden. Hij belichaamde het verzet tegen