Feature image not available
2016
Uitpers maakt plannen, help ons hierbij
Uitpers, webmagazine over internationale politiek, is 17. We startten als een ‘maandblad’, een maandelijkse bundeling van bijdragen van de eigen ploeg en van talloze medewerkers. Later kreeg Uitpers de huidige
2014
EU is niet het binnenland
In heel wat landen zullen de verkiezingen niet bepaald worden door de politieke visie op de Europese Unie waar deze of gene partij of kandidaat voor staat. De agenda wordt
2014
Europa, omdat het moet
Zou  u, beste lezer, gaan stemmen voor de Europese verkiezingen mocht u er niet toe verplicht zijn door de Belgische wet? Kennelijk liggen er maar weinig mensen in Europa wakker
2014
Bedenkingen bij honderd jaar Eerste Wereldoorlog
Leer het verleden als je de toekomst wil kennen … (Confucius) ‘Gezien universele en duurzame vrede slechts mogelijk zijn indien ze berusten op sociale rechtvaardigheid…’ (Preambule bij de Constitutie van
2013
Hervorming van de energiesector in Mexico.
Of hoe landen hun democratie en hun soevereiniteit vrolijk overboord gooien en het geopolitieke spel van de VS meespelen.     Twee keer is het gebeurd in de geschiedenis van
2013
0nduidelijkheid troef na verkiezingen in Tsjechië.
De regeringscrisis in Tsjechië van deze zomer mondde uit in vervroegde verkiezingen die werden gehouden op  25 en 26 oktober. De val van de regering was in eerste instantie veroorzaakt
2013
Lukrake opmerking wordt vredesvoorstel
In antwoord op een vraag van een journalist stelde Amerikaans minister van buitenlandse zaken John Kerry dat Syrië zijn chemische wapens kon overdragen als oplossing om een militaire aanval door
2013
Gazprom versterkt positie
De troika – de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF – gebruikte de Griekse financiële crisis als schoktherapie die nodig was om verregaande privatiseringen in dat land
2012
“Dit is een COP over klimaatverandering, geen emissiehandel”
(Boliviaanse delegatie in Doha, december 2012) Op de openingsdag van de COP 18 – de achttiende bijeenkomst van de Conference of the Parties – in Doha vond er ook een
2012
Conferentie kernwapenvrij Midden-Oosten: van uitstel naar afstel?
“Als co-sponsor van de conferentie over een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten, zoals voorgesteld op de Herzieningsconferentie van het Non Proliferatie Verdrag in mei 2010, betreurt de Verenigde Staten te
Feature image not available
2012
Buitenlands nieuws steeds zeldzamer? Niet bij Uitpers!
Een studie over nieuwsjournaals voor het Vlaams Vredesinstituut leert ons dat buitenlands nieuws steeds minder plaats krijgt. We wisten dat al langer. Het was tien jaar geleden een van de
Feature image not available
2012
Holle passages over defensie, ontwikkeling en buitenlands beleid
De vorming van een nieuwe Belgische regering heeft 541 dagen geduurd. Het communautaire en vervolgens de Eurocrisis beheersten het debat tijdens de regeringsvorming. Het was dus uitkijken naar wat er
Feature image not available
2011
Weg met TINA en de chantage tegen de Europese kiezers
TINA, ‘There is no alternative’ ‘– ‘Er is geen alternatief’, het was een geliefkoosde uitspraak van Margaret Thatcher. Er is geen alternatief voor het neoliberale beleid om kapitaal meer te
Feature image not available
2011
Westen heeft nooit veel respect gehad voor burgers
“Burgers beschermen”, zo luidt het officieel excuus om Libië aan te vallen. Nochtans kan men stellen dat het Westen, met zijn zgn. joods-christelijke beschaving, nooit veel respect heeft gehad voor