2016
NU
5/11

Uitpers maakt plannen, help ons hierbij

Uitpers, webmagazine over internationale politiek, is 17. We startten als een ‘maandblad’, een maandelijkse bundeling van bijdragen van de eigen ploeg en van talloze medewerkers. Later kreeg Uitpers de huidige formule, met bijna dagelijkse bijdragen. We bleven noodgedwongen bescheiden, we 
2014
4/23

EU is niet het binnenland

In heel wat landen zullen de verkiezingen niet bepaald worden door de politieke visie op de Europese Unie waar deze of gene partij of kandidaat voor staat. De agenda wordt wellicht vooral bepaald door de binnenlandse politieke situatie. Deze wordt
4/18

Europa, omdat het moet

Zou  u, beste lezer, gaan stemmen voor de Europese verkiezingen mocht u er niet toe verplicht zijn door de Belgische wet? Kennelijk liggen er maar weinig mensen in Europa wakker van de manier waarop het bestuur van de Unie verloopt.
3/25

Bedenkingen bij honderd jaar Eerste Wereldoorlog

Leer het verleden als je de toekomst wil kennen … (Confucius) ‘Gezien universele en duurzame vrede slechts mogelijk zijn indien ze berusten op sociale rechtvaardigheid…’ (Preambule bij de Constitutie van de Internationale Arbeidsorganisatie, 1919). Het eind van de negentiende eeuw
2013
12/19

Hervorming van de energiesector in Mexico.

Of hoe landen hun democratie en hun soevereiniteit vrolijk overboord gooien en het geopolitieke spel van de VS meespelen.     Twee keer is het gebeurd in de geschiedenis van Latijns-Amerika: regeringen die een strategische sector nationaliseren en de Verenigde
10/30

0nduidelijkheid troef na verkiezingen in Tsjechië.

De regeringscrisis in Tsjechië van deze zomer mondde uit in vervroegde verkiezingen die werden gehouden op  25 en 26 oktober. De val van de regering was in eerste instantie veroorzaakt door een corruptie- en omkoopschandaal. De uitslag brengt niet direct
9/11

Lukrake opmerking wordt vredesvoorstel

In antwoord op een vraag van een journalist stelde Amerikaans minister van buitenlandse zaken John Kerry dat Syrië zijn chemische wapens kon overdragen als oplossing om een militaire aanval door de VS alsnog te vermijden. “Dat doet die toch niet”,
5/28

Gazprom versterkt positie

De troika – de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF – gebruikte de Griekse financiële crisis als schoktherapie die nodig was om verregaande privatiseringen in dat land te kunnen doorvoeren. In aanbieding staat onder meer de Griekse
2012
12/11

“Dit is een COP over klimaatverandering, geen emissiehandel”

(Boliviaanse delegatie in Doha, december 2012) Op de openingsdag van de COP 18 – de achttiende bijeenkomst van de Conference of the Parties – in Doha vond er ook een conferentie plaats over handel in broeikasgassen onder leiding van Nicholas
12/6

Conferentie kernwapenvrij Midden-Oosten: van uitstel naar afstel?

“Als co-sponsor van de conferentie over een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten, zoals voorgesteld op de Herzieningsconferentie van het Non Proliferatie Verdrag in mei 2010, betreurt de Verenigde Staten te moeten aankondigen dat deze conferentie niet kan worden bijeengeroepen omwille
8/10

Buitenlands nieuws steeds zeldzamer? Niet bij Uitpers!

Een studie over nieuwsjournaals voor het Vlaams Vredesinstituut leert ons dat buitenlands nieuws steeds minder plaats krijgt. We wisten dat al langer. Het was tien jaar geleden een van de redenen waarom deze redactie, waaronder talrijke beroepsjournalisten, met het webzine
1/14

Holle passages over defensie, ontwikkeling en buitenlands beleid

De vorming van een nieuwe Belgische regering heeft 541 dagen geduurd. Het communautaire en vervolgens de Eurocrisis beheersten het debat tijdens de regeringsvorming. Het was dus uitkijken naar wat er over minder bediscussieerde thema’s zoals het buitenland en defensie in
2011
8/5

Weg met TINA en de chantage tegen de Europese kiezers

TINA, ‘There is no alternative’ ‘– ‘Er is geen alternatief’, het was een geliefkoosde uitspraak van Margaret Thatcher. Er is geen alternatief voor het neoliberale beleid om kapitaal meer te belonen ten koste van arbeid. Alles wat zich als alternatief
4/13

Westen heeft nooit veel respect gehad voor burgers

“Burgers beschermen”, zo luidt het officieel excuus om Libië aan te vallen. Nochtans kan men stellen dat het Westen, met zijn zgn. joods-christelijke beschaving, nooit veel respect heeft gehad voor burgers en hun leven. Het heeft ze met miljoenen afgeslacht,