Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming.

2009
NU
7/1

Europese verkiezingen: een koekje van eigen deeg

De democratie heeft gesproken. Het volk heeft zijn zeg gehad. De resultaten zijn bekend. En zijn slecht. De participatiegraad voor deze zevende rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement bedroeg nauwelijks 43,24 %. Veel beter dan wat werd gevreesd, toegegeven, maar
7/1

Het Sovjetsysteem en de vraag naar socialisme

Men kan zich afvragen waarom we nog over het Sovjetsysteem moeten nadenken? De reden is dat we er heel wat lessen kunnen uit trekken om het socialisme te herdenken. Het kunnen positieve en negatieve lessen zijn, maar leerrijk zijn ze
6/1

Op zoek naar een ‘socialisme van de 21ste eeuw’

Hoe dringend een links alternatief in deze crisistijd ook mag zijn, in Vlaanderen is men nog niet echt begonnen met het formuleren ervan. Elders in Europa is het niet veel beter. Er wordt met grote principes geschermd, maar als het
6/1

De ‘backlash’ van de Europese verkiezingen

Het is moeilijk zich een lastiger situatie voor te stellen dan die waarin de huidige Europese verkiezingen moeten gehouden worden. Met de val van de Tsjechische regering – huidig voorzitter van de Unie – lijkt het Europese schip op drift
5/1

Wat we kunnen doen met de resultaten van de G20?

‘Het begin van een nieuw tijdperk’ of ‘oude wijn in nieuwe zakken’? De meningen lopen uiteen in het beoordelen van de recente top van de 20 rijkste landen in Londen (2 april 2009). Hoewel, aan, de linkerzijde van het politieke
5/1

Op zoek naar het socialisme van de XXIste eeuw: Naar de verkiezingen met een linkse agenda?

De G-20 is achter de rug, de beurscrisis is ietwat gaan luwen. Toch gaan elke dag nog bedrijven failliet en verdwijnen er honderden banen. Neen, de crisis is nog niet voorbij. In Londen spraken de staatshoofden en regeringsleiders af dat
4/1

Een agenda voor de linkerzijde in de 21ste eeuw

Zo slecht was ze nog niet begonnen voor de linkerzijde, die 21ste eeuw. Na de val van de Muur was duidelijk geworden dat de klassieke socialistische recepten geen definitieve oplossing boden en dat de grote meerderheid van de bevolking er
3/1

Het Wereld Sociaal Forum in Belem

Zoals gebruikelijk was er weinig media-belangstelling voor het Wereld Sociaal Forum dit jaar. Er waren nochtans mooie beelden te schieten, inheemsen in vol ornaat, met pluimen en tatouages, echt en carnavalesk. Het was ook een bijzonder forum, het eerste na
1/1

Europese Verdragen, de linkerzijde en democratie

Waarom de Ieren een tweede keer gaan stemmen over het Verdrag van Lissabon en waarom dat niet per definitie ‘ondemocratisch’ is.Op de Europese top van 11 en 12 december in Brussel kondigde de Ierse eerste minister aan dat hij een
2008
10/1

Alles wat U altijd al wilde weten over de armoede in de wereld

Wereldwijde armoedebestrijding is al sinds 1995 en de eerste VN-top voor sociale ontwikkeling in Kopenhagen, de grote prioriteit voor de ontwikkelingssamenwerking. Het voorstel kwam van de Wereldbank die in 1990 haar eerste grote armoedeverslag had gepubliceerd(1). Sinds het eind van
9/1

De Chinezen volop terug in Afrika

S. Michel & M. Beuret, La Chinafrique. Pékin face à la conquête du continent noir,Paris, Grasset, 2008.Met het Chinese nieuwjaar van 1421 ontving de Keizer niet minder dan 28 chefs en hoogwaardigheidsbekleders uit Azië, Arabië, de Indische Oceaan en Afrika.
4/1

Humanitair imperialisme

Bricmont, J., Humanitaire interventies. Mensenrechten als excuus voor oorlog, Berchem, EPO, 2008.Nieuw links, zo stelt Bricmont, aarzelt voortdurend tussen twee houdingen. Aan de ene kant is er een ‘humanitair imperialisme’ waarbij men ervan uitgaat dat onze ‘universele waarden’ ons het
3/1

Falende staten, humanitaire interventies en ontwikkeling

De situatie in Darfur, Soedan, is schrijnend. Jarenlang al pleiten sommige humanitaire hulpverleners voor steun aan de ontheemde bevolking. De strijdkrachten van de Afrikaanse Unie zijn ter plekke maar kunnen, bij gebrek aan helikopters, weinig doen. Soedan is uiterst terughoudend
2007
9/1

Ecuador, alweer een domino?

Ecuador hoeft in België niet te worden voorgesteld. Duizenden toeristen gaan er jaarlijks met vakantie, om te kijken naar het koloniale Quito, om te klimmen op de vulkanen, voor een uitstapje naar de Galapagos, voor een wandeling op een inheemse
7/1

Een nieuw EU-verdrag! En nu?

De laatste Europese top heeft voor een vreemd verschijnsel gezorgd. Vriend en vijand zijn het over één ding eens: de nieuwe tekst voor het ontwerpverdrag dat in de plaats komt van het ontwerpgrondwettelijk verdrag is een wangedrocht. Onleesbaar, onbegrijpelijk, ontoegankelijk.
6/1

Heibel in Washington. Het einde van de Bretton Woods instellingen?

Het doek is gevallen. Op 30 juni neemt Paul Wolfowitz ontslag als voorzitter van de Wereldbank. En volgens Vlaanderens progressieve kwaliteitskrant is ook zijn geliefde, Shaha Riza, om wiens salaris alle heibel was begonnen, weg bij ‘Wolfie’.Op die manier komt
3/1

Het kind en het badwater

Het forum wordt gecommercialiseerd! Het forum wordt gemilitariseerd! Er zijn te weinig Afrikanen aanwezig! De armen uit de sloppenwijken kunnen de toegangsprijs niet betalen! Vanaf dag één van het forum was dit zo ongeveer de boodschap die vlijtig werd verspreid
2006
12/1

Sociale bewegingen en openbare diensten

Genève is een paradoxale stad. Het is gelegen aan het meer dat zijn naam draagt, met prachtige oevers, omliggende bergen die je op een mum van tijd in een andere wereld brengen, er wonen veel erg rijke mensen, er zijn
4/1

Twee veiligheidsconcepten. Enkele ideeën over de fusie van de ontwikkelings- en veiligheidsagenda’s

De link die wordt gelegd tussen vrede en veiligheid is verre van nieuw. De Constitutie van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) werd bijna een eeuw geleden geschreven en stelt dat vrede onmogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. Het Handvest van de Verenigde
3/1

Het Wereld Sociaal Forum van Porto Alegre. Praatbarak of laboratorium voor een nieuwe politiek?

Dit jaar is heel bijzonder. In 2006 is het zesde Wereld Sociaal Forum van Porto Alegre – dat is de officiële benaming – ‘polycentrisch’ geworden. Er wordt mee bedoeld dat er geen bijeenkomst is in Porto Alegre, maar dat er
2005
10/1

Het einde van de ontwikkelingssamenwerking?

Ze moeten met een flinke kater zitten, de duizenden ngo’s, sociale bewegingen en activisten die vijf jaar lang geloofd hebben dat de internationale gemeenschap de armoede in de wereld wilde bestrijden. De VN-Top in New York is mislukt. De millenniumdoelstellingen
4/1

Tien jaar na de VN-Conferentie in Kopenhagen over sociale ontwikkeling

Er is behoorlijk wat gebakkeleid over de resultaten van de eerste wereldwijde sociale top, tien jaar geleden. Volgens de enen was dit het bewijs dat de VN zich bleef inzetten voor sociaal beleid, en dat het nu gauw zou afgelopen
2004
7/1

Sociale ontwikkeling van onderop in Venezuela

Van 2 tot 4 juni 2004 organiseerde het Latijns-Amerikaanse Parlement in Caracas zijn derde topvergadering over de sociale schuldenlast. Met dit begrip wordt de schuld erkend die de overheden hebben opgelopen bij de bevolking door het afbetalen van hun buitenlandse
2003
9/1

Een grondwet voor de Europese Unie:
Wat doen we er mee?

Op 19 juli 2003 hebben de 105 leden van de Europese Conventie hun handtekening gezet onder de ontwerp-grondwet die ze voor de Europese Unie hebben uitgeschreven. Dit opmerkelijke resultaat was in zekere zin onverwacht. Niemand had één jaar geleden gedacht
9/1

Verzet zonder toekomst?

Aubenas, F. en Benasayag, M., Verzet als scheppende kracht (Vertaling J. Lenaerts), Gent, Academia Press, 2003, 151 p.Florence Aubenas en Miguel Benasayag schreven een erg lezenswaardig boekje over ‘Verzet als scheppende kracht‘. Het werk is in eerste instantie een afrekening
2002
10/1

De gevaarlijke klassen
Over de criminalisering van armoede en verzet

Soms lijkt het wel alsof de twintigste eeuw niet heeft bestaan. Twee wereldoorlogen met tientallen miljoenen doden hadden nochtans tot enkele elementaire inzichten geleid met ernstige pogingen om tot een vreedzame en rechtvaardiger wereldorde te komen. In het kielzog van
7/1

Wereldbank vs. Wereldbank

EASTERLY, W., The elusive quest for growth. Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2001.STIGLITZ, J.E., Globalization and its discontents. New York, W.W. Norton & Company, 2002. De anti/andersmondialiseringsbeweging heeft haar stem laten horen. In
2000
11/1

Armoede, ontwikkeling en mondialisering
Een nieuwe sociale wind?

Het jongste verslag van de Wereldbank is volledig gewijd aan de wereldwijde strijd tegen de armoede. Net vóór de toetsingsconferentie van afgelopen maand juni in Genève, vijf jaar na de sociale top in Kopenhagen, brachten de Verenigde Naties, de Wereldbank,
11/1

Armoede, ontwikkeling en mondialisering
Een nieuwe sociale wind?

Het jongste verslag van de Wereldbank is volledig gewijd aan de wereldwijde strijd tegen de armoede. Net vóór de toetsingsconferentie van afgelopen maand juni in Genève, vijf jaar na de sociale top in Kopenhagen, brachten de Verenigde Naties, de Wereldbank,