2008
NU
4/1

Humanitair imperialisme

Bricmont, J., Humanitaire interventies. Mensenrechten als excuus voor oorlog, Berchem, EPO, 2008.Nieuw links, zo stelt Bricmont, aarzelt voortdurend tussen twee houdingen. Aan de ene kant is er een ‘humanitair imperialisme’ waarbij men ervan uitgaat dat onze ‘universele waarden’ ons het
3/1

Falende staten, humanitaire interventies en ontwikkeling

De situatie in Darfur, Soedan, is schrijnend. Jarenlang al pleiten sommige humanitaire hulpverleners voor steun aan de ontheemde bevolking. De strijdkrachten van de Afrikaanse Unie zijn ter plekke maar kunnen, bij gebrek aan helikopters, weinig doen. Soedan is uiterst terughoudend
2007
9/1

Ecuador, alweer een domino?

Ecuador hoeft in België niet te worden voorgesteld. Duizenden toeristen gaan er jaarlijks met vakantie, om te kijken naar het koloniale Quito, om te klimmen op de vulkanen, voor een uitstapje naar de Galapagos, voor een wandeling op een inheemse
7/1

Een nieuw EU-verdrag! En nu?

De laatste Europese top heeft voor een vreemd verschijnsel gezorgd. Vriend en vijand zijn het over één ding eens: de nieuwe tekst voor het ontwerpverdrag dat in de plaats komt van het ontwerpgrondwettelijk verdrag is een wangedrocht. Onleesbaar, onbegrijpelijk, ontoegankelijk.
6/1

Heibel in Washington. Het einde van de Bretton Woods instellingen?

Het doek is gevallen. Op 30 juni neemt Paul Wolfowitz ontslag als voorzitter van de Wereldbank. En volgens Vlaanderens progressieve kwaliteitskrant is ook zijn geliefde, Shaha Riza, om wiens salaris alle heibel was begonnen, weg bij ‘Wolfie’.Op die manier komt
3/1

Het kind en het badwater

Het forum wordt gecommercialiseerd! Het forum wordt gemilitariseerd! Er zijn te weinig Afrikanen aanwezig! De armen uit de sloppenwijken kunnen de toegangsprijs niet betalen! Vanaf dag één van het forum was dit zo ongeveer de boodschap die vlijtig werd verspreid
2006
12/1

Sociale bewegingen en openbare diensten

Genève is een paradoxale stad. Het is gelegen aan het meer dat zijn naam draagt, met prachtige oevers, omliggende bergen die je op een mum van tijd in een andere wereld brengen, er wonen veel erg rijke mensen, er zijn
4/1

Twee veiligheidsconcepten. Enkele ideeën over de fusie van de ontwikkelings- en veiligheidsagenda’s

De link die wordt gelegd tussen vrede en veiligheid is verre van nieuw. De Constitutie van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) werd bijna een eeuw geleden geschreven en stelt dat vrede onmogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. Het Handvest van de Verenigde
3/1

Het Wereld Sociaal Forum van Porto Alegre. Praatbarak of laboratorium voor een nieuwe politiek?

Dit jaar is heel bijzonder. In 2006 is het zesde Wereld Sociaal Forum van Porto Alegre – dat is de officiële benaming – ‘polycentrisch’ geworden. Er wordt mee bedoeld dat er geen bijeenkomst is in Porto Alegre, maar dat er
2005
10/1

Het einde van de ontwikkelingssamenwerking?

Ze moeten met een flinke kater zitten, de duizenden ngo’s, sociale bewegingen en activisten die vijf jaar lang geloofd hebben dat de internationale gemeenschap de armoede in de wereld wilde bestrijden. De VN-Top in New York is mislukt. De millenniumdoelstellingen
4/1

Tien jaar na de VN-Conferentie in Kopenhagen over sociale ontwikkeling

Er is behoorlijk wat gebakkeleid over de resultaten van de eerste wereldwijde sociale top, tien jaar geleden. Volgens de enen was dit het bewijs dat de VN zich bleef inzetten voor sociaal beleid, en dat het nu gauw zou afgelopen
2004
7/1

Sociale ontwikkeling van onderop in Venezuela

Van 2 tot 4 juni 2004 organiseerde het Latijns-Amerikaanse Parlement in Caracas zijn derde topvergadering over de sociale schuldenlast. Met dit begrip wordt de schuld erkend die de overheden hebben opgelopen bij de bevolking door het afbetalen van hun buitenlandse
2003
9/1

Verzet zonder toekomst?

Aubenas, F. en Benasayag, M., Verzet als scheppende kracht (Vertaling J. Lenaerts), Gent, Academia Press, 2003, 151 p.Florence Aubenas en Miguel Benasayag schreven een erg lezenswaardig boekje over ‘Verzet als scheppende kracht‘. Het werk is in eerste instantie een afrekening
9/1

Een grondwet voor de Europese Unie:
Wat doen we er mee?

Op 19 juli 2003 hebben de 105 leden van de Europese Conventie hun handtekening gezet onder de ontwerp-grondwet die ze voor de Europese Unie hebben uitgeschreven. Dit opmerkelijke resultaat was in zekere zin onverwacht. Niemand had één jaar geleden gedacht
2002
10/1

De gevaarlijke klassen
Over de criminalisering van armoede en verzet

Soms lijkt het wel alsof de twintigste eeuw niet heeft bestaan. Twee wereldoorlogen met tientallen miljoenen doden hadden nochtans tot enkele elementaire inzichten geleid met ernstige pogingen om tot een vreedzame en rechtvaardiger wereldorde te komen. In het kielzog van
7/1

Wereldbank vs. Wereldbank

EASTERLY, W., The elusive quest for growth. Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2001.STIGLITZ, J.E., Globalization and its discontents. New York, W.W. Norton & Company, 2002. De anti/andersmondialiseringsbeweging heeft haar stem laten horen. In
2000
11/1

Armoede, ontwikkeling en mondialisering
Een nieuwe sociale wind?

Het jongste verslag van de Wereldbank is volledig gewijd aan de wereldwijde strijd tegen de armoede. Net vóór de toetsingsconferentie van afgelopen maand juni in Genève, vijf jaar na de sociale top in Kopenhagen, brachten de Verenigde Naties, de Wereldbank,
11/1

Armoede, ontwikkeling en mondialisering
Een nieuwe sociale wind?

Het jongste verslag van de Wereldbank is volledig gewijd aan de wereldwijde strijd tegen de armoede. Net vóór de toetsingsconferentie van afgelopen maand juni in Genève, vijf jaar na de sociale top in Kopenhagen, brachten de Verenigde Naties, de Wereldbank,