Eind juni – begin juli kwamen regeringsvertegenwoordigers in New York bijeen om het Actieprogramma inzake kleine