2011
NU
4/1

Obama de heilige vader, de vredesduif, de Nobelprijs voor de vrede.

De Verenigde Staten hebben grote invloed op de meeste regeringen van de 192 lidstaten van de Verenigde Naties. De verovering, bezetting of andere vorm van overheersing van deze landen wordt gehandhaafd door een geïntegreerd netwerk van militaire bases en militaire
2010
10/1

Eén op tien Irakezen zal sterven aan verarmd uranium

 Op het World Uranium Weapons Conference in Hamburg 10/2003 liet professor nucleaire fysica Yagasaki zien dat de hoeveelheid straling die vrijkwam van de in Irak gebruikte DU-munitie, 14.000 tot 36.000 maal zo groot als er van de bom op Hirsohima
9/1

DU munitie: nooit van gehoord!

Anno 2007 zijn commerciële media en nieuwsbronnen verworden tot propagandaboodschappers en verkopers van tweedehands nieuws en onwaarheden. De “vertroebeling“ van waarheid door kranten, tv en andere commerciële nieuwsuitingen heeft dergelijke dramatische vormen aangenomen dat gesproken kan worden over een “schijnwereld“
7/1

Ecologische ramp met het kapitalisme

Biljoenen dollar kan worden beschikbaar gemaakt voor de banken en de aandeelhouders van  de VS economie. Als wij een miljard dollar van de Amerikaanse schuld willen betalen, aan één dollar per seconde, dan zou het 31 jaar, 259 dagen, 1
6/1

Obama en het non-proliferatie-verdrag?

Het non-proliferatie-verdrag verdrag staat voor een totale en mondiale kernontwapening. Alle mooie woorden van Obama ten spijt, het moderniseringsprogramma van de VS druist rechtstreeks in tegen de geest van het akkoord.De miljarden dollars die de Amerikaanse president extra gevraagd heeft
5/1

Obama de welsprekende heilige marionet van het US Kapitalisme en Imperialisme

De regering van president Barack Obama wil het Congres in Washington om 65 miljoen dollar vragen om de Amerikaanse tactische B61-kernbommen te moderniseren. Dat meldt de Washington Times 05.092009). Naar schatting 400 van die bommen liggen in Europa opgeslagen, onder
5/1

De "heilige" Obama

Alle media, zowel de geschreven als gesproken, brengen een wel erg eenzijdig beeld van de internationale situatie. Het scheelt niet veel of Obama wordt heilig verklaard, zeker na de hervorming van de gezondheidszorg. Enige vorm van kritiek wordt niet gebracht
3/1

Een boek zoals geen ander, absoluut te lezen

Op 27 januari jongstleden overleed de Amerikaanse historicus Howard Zinn op 87-jarige leeftijd. De hoogleraar van Boston University werd vooral bekend door zijn schitterend en zeer gewaardeerd boek “A People’s History of the United States”, dat enkele jaren door de
1/1

VS-ziekteverzekering

Deskundigen qua volksgezondheid schatten de kosten voor een degelijke hervorming van de gezondheidszorg op 350 miljard dollar op jaarbasis. Dit bedrag kan gemakkelijk bespaard worden op de administratieve kosten van het huidige private gezondheidssysteem, waarvan 50 miljoen VS burgers verstoken
2009
12/1

Obama en de Gaza–oorlog

Hoe staat het daar nu mee? Slecht, zo blijkt. Israël, dat al sinds 1967 een bezettende macht is, beschikt al jaren over een uitzonderingsstatuut als het gaat over het respecteren van de mensenrechten of meer algemeen het internationaal recht.In de
10/1

De Honeymoon is over voor Obama

 Hassan Nemazee is een Iraans-Amerikaanse multimiljonair en beleggingsbankier . Nemazee staat ook bekend als een van de meest gulle politieke donoren in de Verenigde Staten. Hij was een fondsenwerver voor Barack Obama, Hillary Clinton en andere Democraten . Op 25
9/1

How many times did the USA bomb a country since 1945 ?

23 bombardementen op 19 landen met slimme bommen, witte fosfor, clusterbommen, kruisraketten, verarmd uranium. Alle traditionele Europese partij leiders en media (TV en geschreven pers) weigeren dit in vraag te stellen, integendeel zij blijven de USA steunen met al hun
5/1

Obama, anders maar t’zelfde

Het politiek streven van het VS-imperialisme naar gebiedsuitbreiding door middel van duizenden miljarden dollars en militaire overmacht waaronder 250 VS kernkoppen in de EU-landen. Terwijl opiniepeilingen een grote populariteit van de regering-Obama laten zien, blijft het verschil tussen de waarneming
1/1

De SPa verkiezingskoehandel is gestart

Wat ze zeggen … en niet zeggen. (Uitpers, nr 105, 10de jg., januari 2009) (Visited 1 times, 1 visits today)
1/1

Wie betaalt de crisis ?

Voor alle duidelijkheid: deze crisis maakt geen einde aan het kapitalisme. Het kapitalisme heeft al vele crises en wereldoorlogen doorstaan. Het verdwijnt niet zonder het bewust ingrijpen van de arbeidersklasse. Als dat uitblijft, zullen kapitalisten steeds weer manieren vinden om
2008
12/1

SPa: de medebeheerders van de vrije markt die niet gestoord willen worden terwijl het buiten hun Salons aan het branden is

Caroline Gennez (SPa) :Voor een eerlijke samenleving (en de postjes)We mogen ons niet laten vangen aan Populisme. Patrick Janssens burgemeester A’pen (SPa top), bestuurslid DEXIA:Mijn partij mag niet de verkeerde conclussies trekken uit de huidige financiële crisis. Volgens de gewezen reklameman is
7/1

Een getekende visie

No visits yet
6/1

De koninklijke familie

De koninklijke familie krijgt jaarlijks voor 13,043 miljoen € dotaties. Daarnaast vliegen ze gratis met SN Brussels Airlines. Verwarming, gas, elektriciteit en water worden betaald door de federale staat, met andere woorden door de Belgische belastingsbetaler. De telefoon rekening wordt
1/1

Hillary niet anders dan vorige presidenten

   Juan Gelman – USA: strijdlustige hitte van de democraten ….Clinton sluit het atoomwapen niet uit, Obama heeft voorgesteld om Pakistan binnen je dringen Hillary Clinton is koploopster voor de Democratische presidentskandidatuur van de verkiezingen van november 2008. Maar de kandidaat voor
2007
12/1

De militaire industrie laat Bush los voor Clinton

De bewapeningsindustrie van de USA ondersteunt de presidentskandidatuur van Hillary Clinton en heeft haar traditionele bondgenoten binnen de Republikeinse partij volledig opgegeven. Mevrouw Clinton, echtgenote van voormalig president Bill Clinton en senator voor de staat New York is eveneens de
10/1

De NAVO

De NAVO, iedereen heeft er al van gehoord, weinigen hebben een idee van wat deze internationale organisatie doet. Toch wordt het Belgische veiligheidsbeleid voor het grootste deel bepaald door het Belgische lidmaatschap van de NAVO. Kernwapens in België, Belgische militairen
3/1

De SP ….. "Anders" ??

Vlaamse overheid (SPa, VLD) heeft tijdens de Libanon crisis, vergunningen afgeleverd voor de uitvoer van militair materiaal naar Israël ( 21.474.162 € of 858.966.480 fr ) De Vlaamse regering (SPa VLD ) heeft duidelijk kant gekozen en zelfs onrechtstreeks mee geparticipeerd
2/1

SPa en PS op stemmenjacht

Flahaut naar Auschwitz met scholieren, de herinnering aan de oorlogsgruwel levend houden …..Van Velthoven bezoekt Anne Frank museum met Turkse tieners uit Beringen om met eigen ogen te laten zien welke menselijke drama’s de 2de wereldoorlog met zich mee bracht
2006
12/1

Niemand wil Israëls misdaden zien

De westerse media, de EU en de westerse politieke leiders kijken altijd de andere kant op.Naast het kapot schieten van Palestijnse burgers waaronder kinderen, is ook martelen en folteren een dagelijkse bezigheid van de Shin Beth (Israëlische Contra spionage en interne
7/1

Hier zijn geen woorden voor … alles kan en mag!

De zogenoemde Socialisten en EU-democraten van alle slag kijken toe hoe Israël de democratisch Hamas verkozenen gevangen neemt met militair geweld , nadat ze eerst de palestijnen zonder drinkwater en elektriciteit hebben gezet door deze installaties plat te schieten met
3/1

How many times did the USA bomb a country since 1945 ?

CHINA 1945/46 ….. 50/53 KOREA 1950/53INDONESIA 1958 GUATEMALA 1954/60 CUBA 1959/60 VIETNAM 1961/73 ( 2 miljoen doden ) KONGO 1964 LAOS 1964/73 PERU 1965 NICARAGUA 1980 SALVADOR 1980GRENADA 1983LIBIE 1986BOSNIE 1985/95PANAMA 1989SUDAN 1998AFGANISTAN 1998/01 YOUGOSLAVIE 1999IRAK 2001/05 ( 200.000 doden
2005
9/1

Terrorisme

 Bush en zijn volgelingen zien dag en nacht terrorisme, de media, TV , dag en weekbladen doen hieraan mee en de politieke leiders zien geen uitweg, naar eigen zeggen zijn ze machteloos. Wat ze niet willen zien, dat de USA
6/1

De wereld is veranderd ….. zeggen de socialistische leiders

De Europese socialistische partijleiders doen alsof Imperialisme iets is, uitgevonden door uiterst links, en zwijgen in alle talen over de misdaden in de wereld begaan door het Imperialisme en dit sedert tientallen jaren, de sociaal-democratie stelt niets meer in vraag:
4/1

Massavernietigingswapens en Wapenhandel hand in hand met de S.P anders.

De ministerraad van 18 februari 2005 besliste unaniem om 200.000 € steun te geven aan het trainen van Iraakse militairen. Een vorige ministerraad besliste om F16 gevechtsvliegtuigen naar Afghanistan te sturen om de verkiezingen te beveiligen ….De show must go
2/1

Het vierde rijk

Er is Bush, doch het vierde rijk werd stilaan maar zeker opgebouwd door alle naoorlogse US presidenten en die waren van hetzelfde hout gesneden als Bush (enkel de naam was anders) , met dezelfde doelstellingen. Het US groot kapitaal veilig
2004
6/1

Een antwoord op Steve Stevaert

Jan De Zutter. Steve gratis .. Een gesprek met Steve Stevaert. Een gratis boek uitgegeven door de Spa, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel (71 blz). Steve: in het charter van Quaregnon 1894 komt het caritatieve ook aan bod. Naastenliefde staat vermeld naast
3/1

Algemeen migrantenstemrecht

Twintig jaar buitenparlementaire strijd. Is uitgelopen op een beetje meer democratie onder voorwaarden, met beperkingen en los van de dagelijkse bekommernissen van de migranten.Voor de traditionele partijen is de kous af, PS, SPa en Spirit zijn plat op hun buik
2/1

Het Vierde Rijk

Michael Parenti. Het Vierde Rijk of de brutale realiteit van de VS-wereldheerschappij. Uitg. EPO, Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem Antwerpen. 285 blz. € 23.Het eerste deel van het overzicht van "Het Vierde Rijk" van de hand van de progressieve Amerikaanse
1/1

Diplomatie maakt blind en stom

 De ” Westerse ” academici, mediacommentatoren en politieke leiders (ook de socialistische) zorgen er voor dat de mensen zolang mogelijk blijven geloven in de diplomatie om problemen zoals oorlog, armoede, werkloosheid op te lossen. Intussen word er dagelijks bewezen dat
1/1

Sociaal democraten …. VS …. VS …. Europa

We horen en we zien dagelijks in de gazet of op den tv, waar de Terroristen zitten en wie er massavernietigingswapens zou kunnen hebben. De VS en Europa staan op dezelfde lijn, die verdachte landen moeten hun massavernietigingswapens ( voor
2003
7/1

Resolutie over Irak in het Europees Parlement

De oorlog ” betreuren ” … om hem niet te moeten veroordelen.Donderdag 27 maart 2003, tijdens een mini-zitting moest het Europees Parlement zich uitspreken over een resolutie in verband met de oorlog in Irak. Hierbij kan elke politieke groep een
4/1

De politieke leiders

Wij zijn voor diplomatieke aanpak van het Irak probleem, wij zijn tegen de oorlog ( maar dan wel onder druk van de bevolking en in het vooruitzicht van de verkiezingen op 18 mei ). Alle Belgische politiekers zonder onderscheid zeggen