Jan HENDRICKX, Vlaanderen en zijn buitenlandse betrekkingen. Historiek van een staatsvormende tocht,Leuven, Lannoo Campus, 2009. “Tijdens