Het Congres van Wenen, tweehonderd jaar later

Louter toeval natuurlijk, die tweehonderd jaar. Het ene congres lijkt hoegenaamd niet op het andere. Het Congres van Wenen dat op 9 juni 1815 plechtig werd afgesloten, was het gevolg van een reeks veroverings- en heroveringsoorlogen in continentaal Europa. Anno 2015 gaat het om een burgeroorlog in één staat in het Nabije Oosten. In 1815 moesten in Europa tal van territoriale en dynastieke bekommernissen met elkaar in overeenstemming worden gebracht. In 2015 wordt een uitweg gezocht uit een kluwen van interne conflicten waardoor heel de Levantijnse regio dreigt te worden gedestabiliseerd. Het verschil is duidelijk. Maar er zijn ook  interessante parallellen.

Catalunya triumfant!? Nu ja …

De voorbije regionale verkiezingen in Catalonië kregen ook buiten Spanje ongebruikelijk veel aandacht. Nu de resultaten voorliggen kan de analyse verder reiken dan triomf of teleurstelling voor de Catalaanse ‘independentistas’.

Onverenigd

Waterloo 1815. Wekenlang zijn we daar, tweehonderd jaar later, mee om de oren geslagen. In het

Read More