Na Barack Obama’s inspirerende toespraak tot zijn bewonderende ‘dienaren’ (‘a minion’ is een ouderwets woord dat