• 'Mediaconcentratie is risico voor de democratie'

  In opdracht van het Vlaams Parlement rapporteert de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) jaarlijks over mediaconcentratie in Vlaanderen. Als het van de VRM afhangt, ligt er nogal wat werk op de plank van de huidige en komende ministers van Media. De conclusie van de VRM luidt: “Hoewel er niet één speler is die de hele Vlaamse mediasector domineert, blijken veel vormen van horizontale, verticale of crossmediale concentratie te bestaan in en tussen een aantal segmenten van verschillende Vlaamse mediavormen. Dit kan een risico inhouden voor de diversiteit van het aanbod.” In de toegankelijke versie van het lijvige rapport legt de VRM uit wat de gevaren zijn van toenemende concentratie. “Als burger maken we gebruik van de informatie die we
  Tags: 
 • België bij de slechtste leerlingen van de Europese klas

  De Belgische regering (zie foto) krijgt nog maar eens een vernietigend rapport van Europa. Groei, begrotingsevenwicht of overheidsinvesteringen: enkel landen als Griekenland of Finland doen het slechter. Op vlak van de daling van de reële lonen zijn we zelfs kampioen. Zelfs de Grieken gaan minder achteruit. Deze regering heeft veel beloofd, maar maakt geen enkele van die beloftes waar. In de European Economic Forecast staan tientallen tabellen en het is ontnuchterend om te zien dat België op zowat alle vlakken ver achteraan bengelt. Neem de economische groei. Tot de komst van de nieuwe regering scoorde België altijd beter dan het Europees gemiddelde. In 2016 stranden we op 1,2 procent groei, ver onder het gemiddelde van 1,8 in de hele EU.
  Tags: 
 • Na Turteltaks duikt Tommeltol op

  Onze ministers moeten zich dringend wat bijscholen in de sociale geschiedenis. Dan hadden ze geweten dat onpopulaire belastingen kunnen leiden tot hun ondergang. Al in 2350 voor Christus viel in Babylonië een eerste rijk uit elkaar omdat het protest tegen de hoge belastingen onbeheersbaar werd. Maar zo ver moest ondertussen ex-Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Energie minister Annemie Turtelboom niet teruggaan in de geschiedenis. In 1989 voerde premier de Britse premier Margaret Thatcher de Poll tax in. Dat was een belasting die in onrechtvaardigheid niet moest onderdoen voor de Turteltaks. Het was een hoofdelijke taks, iedere Brit moest die betalen. De Poll tax verving een gemeentetaks die berekend werd op de fictieve huurinkomsten van de woning. De taks van
 • Jeugdwerkloosheid was nooit zo hoog

  Geen enkele regering is er de voorbije decennia in geslaagd de werkgelegenheidsgraad wezenlijk op te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de studiedienst van de Partij van de Arbeid (PVDA). De werkgelegenheidsgraad bij jongeren is zelfs in 15 jaar nooit zo laag geweest. En dat komt niet doordat meer jongeren langer studeren. De officiële werkloosheidscijfers zijn al lang geen goede graadmeter meer voor de gezondheid van de arbeidsmarkt. De werkloosheidsuitkeringen zijn selectiever geworden waardoor een grote groep mensen zonder werk niet meer opduikt in de statistieken. Dat werd ook duidelijk in het recente jaarverslag van de RVA. Het rapport bevatte voor het eerst informatie over wat er met de werklozen gebeurt als ze hun uitkering verliezen. Van
 • Brits gerecht spreekt “goede” terrorist vrij

  Rechtbanken zijn niet zo onafhankelijk en onpartijdig als ze zelf beweren. Dat blijkt nogmaals nu een Britse rechter een man vrijsprak die in Syrië samenwerkte met groepen die op de westerse lijst van “terroristische organisaties” staan. Maar ook Groot-Brittannië steunde, en steunt vermoedelijk nog, die groepen. Het ging dus om een “goede terrorist”, zoals blijkt uit het verhaal van Christophe Callewaert. De 37-jarige Zweed Bherlin Gildo is opnieuw een vrij man. Acht maanden zat hij in een Britse cel in afwachting van zijn proces. Hij werd in oktober vorig jaar opgepakt in de transitzone van de luchthaven van Heathrow. Daar wou hij overstappen op een vliegtuig dat hem bij zijn vrouw in de Filipijnen moest brengen. Enkele dagen later verscheen
 • Dyab Abou Jahjah spreekt tot ons

  Dyab Abou Jahjah, Tussen twee werelden, Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 368 p., 17,95 euro.Eindelijk, moeten we zeggen. Eindelijk heeft Dyab Abou Jahjah de tijd genomen om het eens zelf allemaal heel traag en gedetailleerd uit te leggen en zo de kans te grijpen om alle misverstanden en roddels de wereld uit te helpen. Tot nu toe bleef het bij enkele toespraken, flarden van interviews en harde maar ultrakorte debatten op televisie. Natuurlijk was er ook nog het Resist!-boekje, maar dat telde ook maar 40 bladzijden en was bijna letterlijk opgetekend op de achterbank van de auto die de leider van de Arabisch-Europese Liga van het ene publieke optreden naar de andere gesloten vergadering met medestanders moest brengen. En wellicht boezemt zo’n verkiezingsboekje