Deze reactienota van 29 april 2010 is gebaseerd op: a. Mededeling van de Europese Commissie. Europa