Sinds Hong Kong overgedragen werd van het Brits koloniaal bestel naar het Chinese gezag werd het