2008
NU
3/1

Nederlandse militaire deelname in Afghanistan: wederopbouwmissie of bezettingsmacht?

”Wie in modder roert, moet niet verbaasd zijn, vieze handen te krijgen” Anoniem Voorwoord: Bij de Sovjet-Russische inval en herbezetting van het voormalige Tjechoslowakije, in 1968, ter onderdrukking van de opkomende liberaliserende stromingen, werd een Tsjechisch dorp veroverd. Op een door de
2/1

Blokkade Gaza: misdaad tegen de menselijkheid

No electricity, people are going hungry, no bread, and no medicine and lots of things that are missing. people are out in the streets now calling for the world to end the starvation and siege. It might be that people’s only
1/1

Nederlandse vreemdelingendetentiecentra, Administratieve detentie en rechteloosheid

”Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate.””Laat alle hoop maar varen, gij die hier binnentreedt” Met deze woorden maakte Dante zijn intrede in de ”Hel”, in zijn Divina Comedia.Door menig illegale vreemdeling zullen dezelfde gevoelens van wanhoop zijn gegaan, niet alleen bij het
2007
12/1

Duitse Herfst. Zwanezang RAF: ondergang of buitengerechtelijke executies

Het gevoel, dat het hoofd explodeerdt-het gevoel dat de schedel eigenlijk moet splijten, barsten- Het gevoel, dat het ruggemerg in het brein wordt geperst- Het gevoel, dat het brein langzaam verschrompeld, als bijvoorbeeld tuttifrutti. Het gevoel, dat je ononderbroken, onmerkbaar
11/1

Actievoerende ID weigeraars in vreemdelingendetentie

Vertaald: “Niemand is gehouden tegen zichzelf bewijs te leveren””Niemand wordt gedwongen tegen zichzelf bewijs te leveren”Inleiding:  Geachte lezer,   Bij dezen doe ik u mijn artikel toekomen tav de recentelijk zowel door de Amsterdamse als Utrechtse politie toegepaste praktijken van het in vreemdelingenbewaring
10/1

Mensenrechten onder druk. Anti-terreurmaatregelen Nederlandse Overheid

”De beschaving van een Staat laat zich afmeten aan de manier, waarop de tegenstanders worden behandeld” Anoniem States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, and should adopt such measures in
9/1

Tendentieuze berichtgeving Nederlandse teletekst-media tav het Midden-Oostenconflict

Er zijn weinig conflicten in de wereld, die zulke hoogoplopende emoties oproepen, als het Midden-Oostenconflict. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van demagogie, als het geven van een overtrokken voorstelling van plaatsgevonden gebeurtenissen. Zo wordt door bepaalde Israëlische en Westerse pro-Israëlkringen
7/1

Nederlandse mensenrechtenschendingen in Irak

Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall
6/1

Rampspoed over Palestina

“The Arabs will have to go, but one needs an opportune moment for making it happen, such as a war.”Onderdeel van een brief van de Israëlisch-zionistische politicus David Ben Goerion aan zijn zoon, dd 1937 VN AV resolutie 194 (III), pararaaf 11, De Algemene
5/1

Nederlandse visumweigering aan de Palestijnse premier

Inleiding: ´´Jezelf een vraag stellendaarmee begint verzeten dan die vraag aan een ander stellen´´ Remco Campert  Indrukwekkende woorden, eens neergeschreven door de Nederlandse dichter Remco Campert, wiens vader, de verzetsman en dichter Jan Campert, in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Neuengamme is omgekomen.
4/1

De hedendaagse Nederlandse mensenrechtenprijs

Voor het slagen van het kwaad, Is niets anders nodigdan dat goede mensen niets doen. Als goede mensen niets anders doen dan voor hun gezinsleden zorgen,hun sport beoefenen, televisie kijken,kunnen kwade krachten ongestoord hun rampzalige praktijken uitvoeren.De kwade krachten worden
4/1

Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

InleidingDuitsland, 1933 ´´Daarom zijn er dringend veranderingen nodig!Duitsland moet weer een sterk en vitaal land worden!Een land met een duurzaam sterkere economie! Een land dat Joods banditisme keihard aanpakt en bestraft!Een land met een bestuur dat problemen van de burgers oplost! Kortom:
3/1

Onder dekking van het conflict tussen Hamas en Fatah

”How many years can some people existBefore they’re allowed to be free?How many deaths will it take till one knowsThat too many people have diedThe answer, my friend, is blowing in the windThe answer is blowing in the wind” Vrij naar de
2/1

EBI Vught: Detentiecentrum of veredeld concentratiekamp

”Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate.” Vertaald uit het Italiaans: ”Laat alle hoop maar varen, gij die hier binnentreedt” Citaat uit La Divina Commedia [Dante].Deze woorden werden uitgesproken bij de door Dante in zijn Divina Commedia beschreven intrede in de hel,
1/1

Het Piranha-proces tav Samir A en medeverdachten

 ”Het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, kan door den rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door den inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. Artikel 338,
2006
12/1

Het Dujail proces tegen Saddam Hoessein en 7 andere mede-verdachten

Op 5 november werden de voormalige Iraakse president Saddam Hoessein en twee van zijn 7 mede-verdachten door het Iraakse Tribunaal tot de doodstraf veroordeeld, in verband met hun verantwoordelijkheid voor de executie van 148 mensen, na een mislukte aanslag in Dujail
11/1

De humanitaire positie van asielkinderen in het algemeen en asielkinderen in vreemdelingendetentie

Geachte lezers,Onderstaand artikel is opgedragen aan een bijzonder mens en groot Vriend, Wietse Potijk, die helaas recentelijk, dd 20-10 is overleden. Hij was een humanitair mens in de ware zin van het Woord, die zich als vluchtelingencoordinator Friesland en zeer
10/1

Commentaar op het artikel van mevrouw Herremans “Krachtig Europees beleid nodig voor Midden-Oosten”

Geachte lezer, bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende. Ik lees met enige regelmaat en met grote interesse de commentaren, artikelen cq opmerkingen van mevrouw Herremans [van de Belgische organisatie Actie Platform Palestina en Broederlijk Delen
10/1

Kiezen: “Stem of sterf!” ?

De uit Amerika overgewaaide campagne ‘Stem of Sterf !’, die beoogt jongeren in Nederland op 22 november naar de stembus te krijgen, gaat volledig voorbij aan de vraag of de 19e eeuwse partijpolitieke leest waarop ons bestel geschoeid is, niet
10/1

Het CDA en Libanon: Farizeïsme versus humaniteit

In het Nieuwe Testament wordt bij regelmaat verwezen naar de Farizeeërs, die als leden van de machtige en invloedrijke Joodse priesterkaste in het toenmalige in het door de Romeinen bezette Judea [het huidige Israel, inclusief de bezette Palestijnse gebieden], een belangrijke
9/1

Burgers als “legitiem doelwit”

“Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall
7/1

Hamas, van islamitische reveilbeweging tot Palestijnse regering

””Power in defense of freedom is greater than power in behalf of tyranny and oppression.”Citaat Malcolm XInleiding:Bij de Palestijnse parlementsverkiezingen  dd 25-1-2006 heeft, zoals bekend, de Hamas een eclatante verkiezingsoverwinning behaald. Van de 132 parlementszetels behaalde Hamas, die voor het
6/1

Hofstadprocessen, rechtbankvonnissen of sancties op controversiele standpunten

Artikel 19, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen
5/1

Heksenjachten in Nederland. Antiterreurprocessen en wetgeving

What evil spirit have you familiarity with?None.Have you made no contract with the devil?No.Why do you hurt these children?I do not hurt them. I scorn it.Who do you imploy then to do it?I imploy no body.What creature do you imploy
4/1

De AIVD, Veiligheidsdienst voor de burgers of Staat in de Staat

”Those who can give up essential libertyTo obtain a little temporary safetyloose as well liberty as safety”[Variant op een citaat van Benjamin Franklin]Inleiding:Sinds haar oprichting dd 29-5-2002, als opvolgster van de voormalige [Nederlandse, nvdr] BVD [Binnenlandse Veiligheidsdienst] mag de AIVD
3/1

De Deense cartoons: Vrijheid van meningsuiting versus vrijheid van belediging

Sinds een aantal weken is er een diepe crisis ontstaan ten gevolge van de publicatie door de Deense krant de Jylands Posten in september van het vorig jaar van twaalf cartoons van de Profeet Mohammed, met onder andere een afbeelding
2/1

Kanttekeningen bij “onverantwoord immigratiebeleid”

In Uitpers nr. 69 van november 2005 schreef Astrid Essed een stuk getiteld “Het Nederlandse anti-islamvirus”. In vorig nummer van Uitpers (nr. 71, januari 2006), verscheen daarop een reactie van mr. drs. J.J. v.d. Gullik. Astrid Essed dient hem hier
2/1

Een eigenzinnige en geïllustreerde kijk op het (wereld)gebeuren

2005  EEN JAAR VAN MILITAIR US GEWELD.Onschuldige Irakezen en Afghanen worden met duizenden. kapot geschoten met Verarmd Uranium, Wit Fosfor, Clusterbommen. Folteringen zijn dagelijkse bezigheden, iedereen op de wereldbol is een mogelijke Terrorrist en mag dus onmiddellijk opgepakt worden of
2/1

Terugblik op enkele aspecten van de politiek-militaire carrière van de Israelische premier Sharon

Zoals bekend  is er recentelijk zowel door de media als onder politici een discussie gestart tav de echte of vermeende bijdrage van premier Sharon aan de vrede van het Midden-OostenAanleiding vormt met name het door de regering Sharon uitgevoerde zogenaamde
1/1

De politiek-humanitaire implicaties van de uitbreiding van de Israelische nederzettingen

Ondanks de onder de auspicien van het Kwartet [De EU, de VS, de Russische Federatie en de VN] tot stand gekomen Routekaart voor de Vrede dd 30-4-2003, waarin o.a. was bepaald, dat de Israëlische nederzettingenbouw in bezet Palestijns gebied zou
2005
12/1

De politiek-humanitaire implicaties van de Schipholbrand

In de nacht van 26 op 27 oktober werd Nederland opgeschrikt door een brand in het cellencomplex van het uitzetcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers, Schiphol-Oost.Hierbij kwamen 11 mensen, allen uit te zetten asielzoekers, om het leven en raakten meer dan vijftien
11/1

Het Nederlandse anti-Islamvirus

Volgens de Dikke van Dale, het Handwoordenboek van de Nederlandse taal is een epidemie een besmettelijke ziekte, die zich snel en op grote schaal verspreidt, meestal veroorzaakt door kleine ziektekiemen, virussen genaamd.Hoewel een en ander medisch-gericht is, kan een epidemie
10/1

Reflecties op de aanslagen in Londen dd 7-7 en hun nasleep

Op donderdag dd 7-7 werd de wereld opgeschrikt door het bericht, dat er in Londen ten gevolge van bij drie metrostations en een dubbeldekbus geplaatste bommen 52 mensen om het leven gekomen waren en meer dan 700 mensen gewond zijn
9/1

Kritiek op het requisitoir in de zaak tegen Mohammed B

Geachte lezer,Zoals u aan onderstaande kunt zien, heb ik een commentaar geschreven op het requisitoir van de Openbare Aanklager, de heer van Straelen in de zaak tegen Mohammed B, van wie inmiddels door de rechtbank bewezen is, dat hij T
9/1

De Gaza-strook blijft bezet gebied

In tegenstelling tot door een aantal  Amerikaanse en Europese politici geventileerde opvattingen, die in meerdere of mindere mate in de berichtgeving wordt bevestigd door diverse nieuwsmedia, is de volgens het Gaza-disengagement plan uitgevoerde Israëlische ontmanteling van de nederzettingen in het
7/1

Kritiek op het asielbeleid van Verdonk

Zoals bekend heeft de Nederlandse minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, mevrouw R. Verdonk, getracht in haar antwoord op drie onderstaande opmerkingen ten aanzien van het Nederlands asielbeleid in het algemeen en haar uitzettingsmaatregelen in het bijzonder, de toenemende kritiek op
6/1

Morele dilemma’s van het Nederlandse en Iraakse verzet

Op 5 mei, de dag waarop in Nederland de slachtoffers van de Duitse nazi-bezetting herdacht worden, nam ik kennis van het volgende bericht: Aanslag Noord-Irak: meer dan 60 dodenBAGDAD, 4 MEI. Bij een zelfmoordaanslag op een rekruteringskantoor van de politie
5/1

De morele bijziendheid van premier Balkenende en de EU

‘De Tweede Wereldoorlog en de holocaust hebben ons geleerd dat er universele waarden zijn die we nooit mogen opgeven. Waarden zijn geen vanzelfsprekendheden, maar een opdracht die we moeten waarmaken.’Deze indrukwekkende woorden sprak premier Balkenende uit ten overstaan van 30
4/1

Het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali

In tegenstelling tot de onder de Nederlandse intelligentsia en een aantal politici heersende opinie leidt het gedachtegoed van Hirsi Ali niet tot de emancipatie van moslima’s, maar tot verdere stigmatisering en radicalisering van de in Nederland wonende moslims.Op 25 februari
3/1

Het sprookje van de tolerante Nederlandse samenleving en de humane asielwetgeving

Zoals de meeste lezers ongetwijfeld bekend zal zijn is het internationale imago van Nederland als een tolerante en gastvrije samenleving ernstig geschonden door het groeiende anti-moslimklimaat, dat meer en meer gestalte heeft gekregen na de WTC-aanslagen van 11 september 2001.
2/1

De mythe van de Israëlische vredeswil

Zoals bekend is bij de in de bezette Palestijnse gebieden gehouden presidentsverkiezingen dd 9-1-2005 de reeds eerder gedoodverfde opvolger van de op 11 november overleden Palestijnse president Arafat, de voormalige premier Mahmoed Abbas, met een grote meerderheid van stemmen tot
1/1

De rechten van de verdachte

Inleiding:Sinds de moord op de cineast van Gogh is er sprake van een verslechterend politiek klimaat in Nederland, dat niet alleen leidt tot een ernstige schending van de rechten van verdachte Mohammed B en zijn kans op een eerlijk proces
1/1

Schendingen van mensenrechten en internationale rechtsprincipes in Guantanamo

Niet alleen moeten de recente FBI-onthullingen over martelingen van gevangenen in Guantanamo gezien worden tegen het licht van de reeds bekende informatie over mensenrechtenschendingen tav van hen, met name houden zij verband met de schending van hun rechtspositie door de
2004
12/1

De Amerikaanse militaire acties in Fallujah

De recente Amerikaanse belegering en verovering van Fallujah, waarbij sprake is geweest van een groot aantal mensenrechtenschendingen c.q. oorlogsmisdaden, is niet los te zien van de in april gepleegde Amerikaanse militaire acties tegen de stad, die sinds begin 2004 een
11/1

Israëls operaties in Gaza laten diepe sporen na

De recente Israëlische militaire aanvallen op Noord-Gaza, vaf 28 september tot 15 oktober, waarbij meer dan 120 Palestijnen werden gedood, 421 mensen gewond raakten en meer dan 91 huizen werden vernietigd, behoren humanitair gezien tot een van de zwaarste militaire
10/1

De Palestijnse hongerstaking als morele meetlat van de Israelische politiek

In tegenstelling tot de in gangbare Amerikaanse en West-Europese politieke en mediakringen gedane beweringen was de recentelijk beëindigde hongerstaking van de meer dan 6000 Palestijnse gevangenen, die zijn gedetineerd in Israëlische gevangenissen cq militaiire gevangenkampen, niet gebaseerd op politieke, maar
9/1

De humanitaire crisis in Darfoer gezien tegen het licht van de internationale politiek

In tegenstelling tot de in gangbare Europese en Amerikaanse politieke en media-kringen gedane beweringen is het sinds februari 2003 opnieuw opgelaaide conflict in Darfoer tussen gewapende verzetsgroepen enerzijds en het Soedanese regeringsleger en de door de regering gesteunde Arabische Janjaweed-milities
7/1

VN-Veiligheidsraadsresolutie inzake Irak als basis voor contiunuering Amerikaanse bezetting

In tegenstelling tot de zowel in  Brits-Amerikaanse als in  EU-leidende politieke kringen  gedane uitspraak, dat de recentelijk  aangenomen VN-Veiligheidsraadsresolutie  tav de een dag eerder [dd 29-6]  voltrokken machtsoverdracht in  Irak ”een belangrijke stap is in de richting van democratie in
6/1

Gaza: Israëlische terroristische acties en Palestijns verzet

Het is mij bij de recente berichtgeving omtrent de grootscheepse Israëlische militaire acties in het Gaza-gebied opnieuw opgevallen, dat er bij de Nederlandse media in meerdere of mindere mate sprake is van een opvallend gebrek aan objectiviteit ten aanzien van
5/1

Vanunu en de dubbele standaard

Zoals bekend is op woensdag 21 april Mordechai Vanunu, de Israëlische voormalige medewerker van de in 1963 operationeel gemaakte kernreactor in Dimona, uit de gevangenis ontslagen na 18 jaar gevangenisstraf waarvan 12 jaar in eenzame opsluiting vanwege zijn onthulling aan
4/1

Israëls oorlogsmisdaden vragen om sancties

(Etienne Heyndrickx)De recentelijk uitgevoerde Israëlische liquidatieactie op Sheikh Yassin bij het verlaten van een moskee, waarbij hij en 7 onschuldige Palestijnse burgers om het leven zijn gekomen, staat niet op zichzelf, maar moet mede gezien worden in het licht van
3/1

Irak een tweede Vietnam?

In een aan het Duitse blad Der Spiegel gegeven interview dd 20-2 waarschuwde de Iraakse sjiitische geestelijke leider, ayatollah Seyyid Ali Al-Sistani dat hij zal oproepen tot een Intifadah [opstand] tegen de VS wanneer de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen
1/1

Het “Geneva Accord” schendt internationaal recht

Eind oktober werd in Genève het jongste vredesvoorstel voor het Midden-Oosten, het "Geneva-Accord", getekend door de Israëlische ex-Labour minister van Justitie, Jossi Beillin, een van de architecten van de Oslo-akkoorden en de Palestijnse ex-minister van Informatie, Yassir Abed Rabbo. Vrijwel
2003
9/1

Israël doet vredesoverleg mislukken

In tegenstelling tot de in Amerikaanse en Europese politieke kringen heersende opvattingen zijn de Palestijnse militante organisaties niet uitsluitend verantwoordelijk voor het mislukken van devredesonderhandelingen en het bestand. Opvallend was, dat vanaf de afkondiging van de Roadmap deze organisaties hun