Broeikaseffect = onzin. De afgelopen vijf jaar hebben klimaat wetenschappers de gegevens geanalyseerd welke door 3000