Het machtsspel van de imperator

Doden is verboden, daarom moeten moordenaars bestraft worden, tenzij men het massale doden onder luid trompetgeschal goedpraat als een kruistocht van het goede tegen het kwade.
Bij het einde van de tweede oorlog en de oprichting van de VN werd het voeren van oorlog verboden. Zelfverdediging is de uitzondering die bepaald wordt door artikel 51 van het VN-Handvest. De VN moet internationaal geweld voorkomen of stoppen.

 

Naar een hertekening van de landsgrenzen in het Midden-Oosten?

Alles laat voorspellen dat het aan de gang zijnde wapengekletter in het Midden-Oosten tot een hertekening van landsgrenzen en het ontstaan van nieuwe staten zou kunnen leiden. Het bestaan van Irak, Syrië en Libanon in hun huidige landsgrenzen wordt bedreigd. Libië, Gaza en de Westelijke Jordaanoever blijven lijden onder verdrukking en bezetting. In het Midden-Oosten is de opkomst van Islamic State een duidelijk teken dat een territoriale herschikking op de tekentafel ligt. De statenvorming na de eerste wereldoorlog was gekenmerkt door westerse belangen die in de huidige context van crisis nog altijd dezelfde zijn.

Kapitalisme en de Ebola-crisis

“Ebola” is geen ziekte die plotseling uit het niets is gekomen, ze is al bijna veertig jaar oud. Waarom staan de artsen nog steeds met lege handen, zonder vaccins voor een efficiënte bestrijding van de ziekte?

Niet zo'n slim akkoord tussen Washington en Riad

De ware doelstelling van Kerry’s nieuwe, geheime afspraak van september ll. met de monarch van Saoedi-Arabië voor de bestrijding van Islamic State, betreft in feite hun gemeenschappelijk streven voor controle over olie en gas van de ganse regio. Het verzwakken van Rusland en Iran op de wereldmarkt is dan een tweede betrachting door het overspoelen van de globale oliemarkt met goedkope olie. De consequentie van dat akkoord is dat Rusland zich sneller naar het oosten zal richten, naar China en Eurazië. China en Rusland zijn al langer op zoek naar nieuwe  voordelige ‘zijderoutes’, maritiem en over land, en willen sterkere economische banden ontwikkelen in Eurazië via de SCO, de Shanghai samenwerkingsorganisatie.

Bloeiende tijden voor de wapenindustrie

Toen Obama aankondigde dat hij zijn troepen uit Afghanistan zou terugtrekken en het defensiebudget zou herbekijken, werden de aandeelhouders van het Amerikaanse militair industrieel complex behoorlijk zenuwachtig. Ze waren bevreesd voor hun winstverwachtingen. Maar na de recente Amerikaanse militaire operaties in Irak en Syrië en de verscherpte confrontatie met Rusland, zien ze hun hun toekomst  weer zonniger in. En trouwens, er blijven nog zo’n kleine tienduizend VS soldaten voor lange tijd in Afghanistan.