Militaire overheersing kost heel veel geld

In de VS zowel als in Europa werd in de voorbije jaren bezuinigd op essentiële sociale programma’s en bijstand. De burger wordt verteld dat er geen andere keuze mogelijk is, dat er geen geld is om dergelijke voorzieningen te bekostigen. Wat we moeten vaststellen is dat het politiek establishment kennelijk niet wakker ligt van een alsmaar stijgende armoede terwijl er een pak geld, dollars en euro, per jaar uitgegeven wordt voor het leger om de interventies buiten de geografische grenzen te financieren. Washington stelt nu 612 miljard dollar in het vooruitzicht voor defensie, dit is acht keer zoveel als de federale onderwijsbegroting.

 

De ECB financiert de speculatie

Volgens het EU verdrag is het de taak van de ECB om bij inflatie van 2 procent de prijsstabiliteit onder controle te houden. Hiervoor kan ze de rente op leningen verhogen of verminderen die ze aan banken aanrekent. Ze mag deviezen aankopen en monetaire reserves aanleggen, die het functioneren van het betalingssysteem moeten waarborgen. Hiervoor heeft ze ook het toezicht en controle over de nationale centrale en privé banken.

 

 

Iran en Suez vormen de inzet van de oorlog tegen Jemen

De Jemenitische oorlog gaat om het streven van de Saoedi-Arabische monarchie voor haar machtsbehoud en is inherent verbonden met de Amerikaanse strategie voor wereldheerschappij.

De militarisering van het Amerikaans buitenlands beleid veroorzaakt het ontstaan van steeds nieuwe interventieoorlogen. Saoedische vliegtuigen vallen nu sedert 25 maart 2015 strategische doelen en woongebieden in Jemen aan. De Obama regering en haar Europese volgelingen steunen het optreden van Saoedi-Arabië, alhoewel het indruist tegen het geldend volkenrecht. Maar vrienden moeten worden gesteund, ook als ze het (internationaal) recht aan hun laars lappen. Dat is de redenering van de Westerse elite. De Saoedische monarchie was en is een grote wapenkoper, tot grote vreugde en winsten van de Westerse wapenproducenten. Deze wapenaankopen vormen een onderdeel van de strategie voor machtsbehoud van de monarchie: zo kan Riyad de regio controleren en op goede voet leven met het Westen.

De VS wil kost wat kost hegemoniale macht behouden

De voorbije vijftig jaar werd het buitenlands beleid van de VS en haar vazallen gekenmerkt door imperiale oorlogen voor het instellen van hun suprematie en leiderschap. De rechtvaardiging van deze oorlogen evolueerde van anticommunisme naar de antiterroristische veldtochten van vandaag. De militaire aanpak vertoont verschillende manieren van oorlogsvoering: militaire invasie, bezetting, het inzetten van privé milities en staatsgrepen. Ook maken ze gebruik van het financieren van ngo’s en oppositiegroepen om wettig verkozen regeringen te destabiliseren en van de macht te verdrijven. De drijvende krachten in de imperiale staat willen naast het instellen van hun wereldmacht, ook de regionale rol en de sociaal economische samenstelling van de landen controleren.

Wankelende dollartroon

De sanctiepolitiek tegen Rusland wordt door de VS anders bekeken dan door de EU. Maar door de druk van de VS op zijn Europese vazallen zijn deze verplicht om de Amerikaanse boycotregels te volgen en zien ze dat hun economische belangen en hun handel met Rusland schade ondervinden.