VS Eldorado, een land van sociale ongelijkheid.

De huisvestingscrisis is een sterke indicator van de sociale realiteit in heel wat samenlevingen, zo ook in de Verenigde Staten. Ze toont de brutaliteit van de ongelijkheid via de grote schaarste aan betaalbare huurwoningen voor burgers met een laag inkomen. Dit jaar zijn er meer dan een half miljoen Amerikaanse burgers dakloos.

 

Westerse hypocrisie

De droefheid en het verdriet van de burgers bij de moorddadige aanslag in Parijs zijn oprecht. Maar deze van de westerse regeringen bulken van de hypocrisie en het cynisme. Het zijn krokodillentranen waarmede ze hun verantwoordelijkheid en medeplichtigheid verdoezelen voor de geboorte en de groei van de barbaarse IS. Hun schepping is uitgegroeid tot een wreedaardig monster. De wapenuitvoer naar de regio wordt er niet minder op.

Siberië, daar draait het om

Het Amerikaans buitenlands beleid, dat alle recente VS presidenten hebben gevolgd, loopt via de lijnen van de strategie die door Zbigniev Brzezinski werd uitgedokterd. Wil de VS de onaantastbare factor zijn (of blijven) op wereldvlak dan moet controle verkregen worden over het grote gebied tussen Lissabon en Vladisvostok.

Hypocrisie versus realpolitik

Met hypocrisie als handelsmerk portretteert Obama zich als een vurige verdediger van het internationaal recht en de diplomatie. Maar zijn toespraak voor de VN zweeg in alle toonaarden over de catastrofale gevolgen van de illegale oorlogen die de VS en zijn strijders-onder-procuratie voeren of over de stroom vluchtelingen die ze op gang hebben gebracht. Hij had het niet over de ontwikkelingen die Europa tot een gemilitariseerde zone willen maken voor een eventuele oorlog tegen Rusland. Moskou van zijn kant voert een realpolitik, ‘willen we de terreurgroepen bestrijden dan moet je iedereen steunen die hetzelfde wil’.