Obama, de messias die er geen was

Met de Europese afscheidsreis van Obama is het misschien ook het moment om even terug te kijken op zijn ambtstijd als president van de Verenigde Staten. Tijdens zijn oponthoud in Hannover had hij een ontmoeting met zijn trouwe vazallen Merkel, David Cameron, François Hollande en Matteo Renzi. Het werd een klein oorlogsberaad.

 

 

De strijd Riyad Teheran houdt de olieprijs laag.

Saoedi-Arabië volhardt in haar streven om de olieproductie niet te laten dalen. Het mislukken van de onderhandelingen om de inkrimping van het olieaanbod op de globale markt te bereiken, is niet het fatalistisch einde van het oliekartel. Het is meer het begin van nieuwe allianties met als doelstelling de concurrenten te ruïneren.

Het verkiezingscircus van de Amerikaanse oligarchen

De toespraken van de presidentskandidaten zijn vooral gekenmerkt door moddergooien en holle nietszeggende slogans. De  interne sociale wantoestanden van het land worden niet vernoemd. Ook onze media met hun reporters die het circus ter plaatse ijverig volgen hebben weinig of geen interesse voor de miserabele leefomstandigheden van miljoenen Amerikaanse families. En voor de meeste kandidaten geldt het oude spreekwoord: “Diens brood men eet, diens woord men spreekt”.

NAVO-top voor een nieuwe afschrikkingsstrategie

In juli 2016 organiseert het westers militair bondgenootschap haar top in de Poolse hoofdstad Warschau. Op deze bijeenkomst verwacht men dat de alliantie  een goed gevuld bewapeningsprogramma zal goedkeuren.  Hiermee ontplooit de NAVO een nieuwe strategie tegenover Rusland. Deze nieuwe koude oorlog tegen Rusland zal sterkere militarisering aan de Russische landgrenzen noodzakelijk maken, zonder de NAVO-zuidflank te verzwakken.  

Antikapitalisme of antineoliberalisme?

Het kapitalisme is het dominerende economisch systeem op onze planeet, het enige. Het wordt vandaag gekenmerkt door ernstige crisissen, stagnatie en invraagstelling. Sommige landen verklaren zich wel socialist (Cuba, Venezuela en China), maar ook zij zijn op zoek naar buitenlandse investeringen, geven hun instemming voor het inrichten van vrijhandelszones en stimuleren de expansie van de privé sector.