Walter Lotens is een atheïstische auteur die moraalfilosofie studeerde aan de RUG en het jaren geleden