2016
Waar blijven de kerken, de filantropie of de loge?
Walter Lotens is een atheïstische auteur die moraalfilosofie studeerde aan de RUG en het jaren geleden niet langer kon aanzien dat geëngageerde mensen van zijn slag zich ongelegen laten aan