20 January 2020

Australië: “’t is maar de natuur”

Een van de vrijwilligers van de Australische brandweer is Tony Abbott. Deze ex-premier (2013-2015) blust volop mee de branden die al 80.000 km2 (meer dan tweemaal België) in de as hebben gelegd. Maar deze Liberale politici ziet n ergens een verband met de klimaatopwarming, “t’ is natuur”.
In een kort gesprek met een verslaggever van de Franse krant Le Monde, weet hij te zeggen dat Australië altijd al te maken had met droogte, branden en overstromingen. “Wat we moeten doen is een beter beheer van de ontvlambare stoffen in de wouden. Men doet dat soms, en dan is men weer een tijd slordig.”
Ziedaar de uitleg van een man die als premier de CO2-taks introk, de openbare investeringen in vernieuwbare energie met 70 % verminderde en zowel het ministerie voor Wetenschap als alle instellingen in verband met klimaatbeheer afschafte.
En waarom niet de schuld steken op de milieuactivisten? Want die willen uit naam van natuurbescherming niet dat op tijd houtresten en dergelijke worden opgebrand, aldus boeren die Abbott in zijn redenering volgen… Of hoe feiten negationisten niet overtuigen.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 9 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×