Australië: “’t is maar de natuur”

Een van de vrijwilligers van de Australische brandweer is Tony Abbott. Deze ex-premier (2013-2015) blust volop mee de branden die al 80.000 km2 (meer dan tweemaal België) in de as hebben gelegd. Maar deze Liberale politici ziet n ergens een verband met de klimaatopwarming, “t’ is natuur”.
In een kort gesprek met een verslaggever van de Franse krant Le Monde, weet hij te zeggen dat Australië altijd al te maken had met droogte, branden en overstromingen. “Wat we moeten doen is een beter beheer van de ontvlambare stoffen in de wouden. Men doet dat soms, en dan is men weer een tijd slordig.”
Ziedaar de uitleg van een man die als premier de CO2-taks introk, de openbare investeringen in vernieuwbare energie met 70 % verminderde en zowel het ministerie voor Wetenschap als alle instellingen in verband met klimaatbeheer afschafte.
En waarom niet de schuld steken op de milieuactivisten? Want die willen uit naam van natuurbescherming niet dat op tijd houtresten en dergelijke worden opgebrand, aldus boeren die Abbott in zijn redenering volgen… Of hoe feiten negationisten niet overtuigen.