Atlas om veel wijzer van te worden

L’Atlas du Monde diplomatique’. Hors série de Manière de voir, janvier 2003. In België 11,50 euro.

De zopas verschenen L’Atlas du Monde Diplomatique verdient een vaste plaats in de buurt van elke krantentafel. Eindelijk een atlas om de wereld in de 21ste eeuw in enkele oogopslagen beter te begrijpen.

Neem nu bij voorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Irak. Enkele kaartjes, grafieken en begeleidende tekst bij "Dépendance énergétique en interventionisme" maken meteen veel duidelijk over Washingtons motieven. "Un atout majeur pour Moscou: le pétrole" is meteen een bondig handboek over de Russische diplomatie.

Het is een zeer kleine greep uit dit bijzonder nuttig instrument dat uit twee grote delen bestaat: Mondialisation et fractures, Théatre et acteurs.

We noteren in dat eerste deel bij voorbeeld een overzicht van de fusies in de wereld van media en cinema. Kaarten en grafieken over de spreiding van buitenlandse investeringen in de wereld en over de spreiding en structuur van de schuldenlast. Ook de nieuwe bewapeningswedloop en de wapenhandel worden uitstekend in kaart gebracht. De kloof tussen ‘arm en rijk’, spreiding van bevolking en talen, de bevolking van steden én van gevangenissen. Hoe zit het met gezondheidszorg en onderwijs in de wereld? Arbeid, vakbondsvrijheden, vrouwenrechten, homofobie, het is allemaal in kaart gebracht. Met bovendien bij elk onderwerp een zeer nuttige lijst van Internet adressen.

In het tweede deel worden de verschillende regio’s van de wereld in kaarten en grafieken gebracht. "L’Union européenne, un acteur autonome?" luidt de vraag boven de pagina’s gewijd aan Europa. Kaarten en grafieken geven reden tot een sceptisch antwoord. "A l’Est de l’Europe, une transition difficile" laat onder meer de zware sociale gevolgen van de overgang naar het kapitalisme zien. Wat zijn de gevolgen van China’s inschakeling in de mondialisering? Hoe zit het in Afghanistan na de Taliban? Wat zijn de achtergronden van de Intifada? De manier waarop de spanningen in de wereld hier met kaarten, grafieken en teksten worden verduidelijkt, in indrukwekkend. Volledig is de atlas niet, waarom bij voorbeeld zo weinig over zuidelijk Afrika en Zuidoost-Azië? Maar globaal genomen een absolute aanrader.

(Uitpers, nr. 38, 4de jg., februari 2003)

Visited 149 Times, 1 Visit today

Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Andere boeken