INTERNATIONALE POLITIEK

Atlas om veel wijzer van te worden

L’Atlas du Monde diplomatique’. Hors série de Manière de voir, janvier 2003. In België 11,50 euro.

De zopas verschenen L’Atlas du Monde Diplomatique verdient een vaste plaats in de buurt van elke krantentafel. Eindelijk een atlas om de wereld in de 21ste eeuw in enkele oogopslagen beter te begrijpen.

Neem nu bij voorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Irak. Enkele kaartjes, grafieken en begeleidende tekst bij "Dépendance énergétique en interventionisme" maken meteen veel duidelijk over Washingtons motieven. "Un atout majeur pour Moscou: le pétrole" is meteen een bondig handboek over de Russische diplomatie.

Het is een zeer kleine greep uit dit bijzonder nuttig instrument dat uit twee grote delen bestaat: Mondialisation et fractures, Théatre et acteurs.

We noteren in dat eerste deel bij voorbeeld een overzicht van de fusies in de wereld van media en cinema. Kaarten en grafieken over de spreiding van buitenlandse investeringen in de wereld en over de spreiding en structuur van de schuldenlast. Ook de nieuwe bewapeningswedloop en de wapenhandel worden uitstekend in kaart gebracht. De kloof tussen ‘arm en rijk’, spreiding van bevolking en talen, de bevolking van steden én van gevangenissen. Hoe zit het met gezondheidszorg en onderwijs in de wereld? Arbeid, vakbondsvrijheden, vrouwenrechten, homofobie, het is allemaal in kaart gebracht. Met bovendien bij elk onderwerp een zeer nuttige lijst van Internet adressen.

In het tweede deel worden de verschillende regio’s van de wereld in kaarten en grafieken gebracht. "L’Union européenne, un acteur autonome?" luidt de vraag boven de pagina’s gewijd aan Europa. Kaarten en grafieken geven reden tot een sceptisch antwoord. "A l’Est de l’Europe, une transition difficile" laat onder meer de zware sociale gevolgen van de overgang naar het kapitalisme zien. Wat zijn de gevolgen van China’s inschakeling in de mondialisering? Hoe zit het in Afghanistan na de Taliban? Wat zijn de achtergronden van de Intifada? De manier waarop de spanningen in de wereld hier met kaarten, grafieken en teksten worden verduidelijkt, in indrukwekkend. Volledig is de atlas niet, waarom bij voorbeeld zo weinig over zuidelijk Afrika en Zuidoost-Azië? Maar globaal genomen een absolute aanrader.

(Uitpers, nr. 38, 4de jg., februari 2003)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email

Ursula of de chaos

Als de herverkiezing van Ursula von der Leyen voor een tweede mandaat als Voorzitster van de Europese Commissie iets geleerd heeft, dan is het wel dat de verdeeldheid en…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×