Asiel voor Julian Assange?

De Mexicaanse President Andrès Manuel Lopez Obrador herhaalde op 3 januari zijn aanbod om Julian Assange asiel te verlenen in Mexico.

Dit is niet nieuw, het aanbod werd reeds één jaar geleden gedaan, op het eind van VS-President Trumps mandaat. VS-Presidenten kunnen dan immers gratie verlenen aan wie ze ook maar willen. AMLO maakte ook de brief bekend die hij destijds aan Trump schreef en waarin hij om diens ‘medelijden’ (‘compasión’) vroeg. Er kwam nooit een antwoord op die brief.

AMLO pleit voor een humane aanpak en wees er op dat Assange ziek is en het risico loopt in de gevangenis te sterven. Asiel, zo herhaalde hij, is de trots van Mexico en maakt deel uit van het buitenlands beleid. De enige voorwaarde die wordt gesteld is dat diegenen die asiel krijgen zich in Mexico niet moeien met het beleid van andere landen.

Er werd bovendien nog aan herinnerd dat Assange niet enkel oorlogsfeiten van Irak bekend maakte, maar ook directe inmenging van de V.S. in het beleid van Mexico, met o.m. steun voor de rechtse President Calderón.

Op korte termijn echter, zo vulde Minister van BZ Marcelo Ebrard aan, kan er geen gevolg worden gegeven aan dit aanbod, en dat heeft enkel te maken met het procesrecht. Maar het aanbod blijft wel degelijk gelden en de advokaten van Assange zijn op de hoogte.

Belangrijk is dat de Groep van Puebla zijn steun verleende aan dit initiatief.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 438 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook