Mitch Henriquez, zoveelste dode door politiegeweld

Henriquez
Facebooktwittergoogle_plusmail

Het is grote heibel in Den Haag, nadat een man, Mich Henriquez, door een wurggreep van een  politieman om het leven kwam. Het is niet de eerste keer dat een arrestant op verdachte wijze de dood vindt. Astrid ziet de laatste jaren een toename van het politiegeweld in Nederland. Ze ziet ook racisme in het optreden van de politie en wijst erop dat die er meestal mee weg komt. Ook in België spaart het gerecht politiemannen. In de zaak Johan Jacobs, die stierf in een Antwerpse politiecel in januari 2010, trad het pas echt op nadat filmbeelden waren uitgezonden over de harde aanpak van het slachtoffer in zijn cel. (nvdr)

 

 

Met dank aan de onbekenden, die de fimpjes hebben gemaakt van het gewelddadig optreden tegen Mitch Henriquez (zie foto). Met dank aan de getuigen, die de moed hadden, zich uit te spreken op Facebook en elders.

”Wij liepen langs de man met fam voordat hij de poortjes door liep, de man was onder invloed en had geen kwade zin, de man herhaalde meerdere malen lachende dat hij een wapen had. Iedere leek kon zien dat hij de weg kwijt was en er veel lol om had, zo ook de politie die tegen een hek aan stonden te hangen . Pure machtsmisbruik om de man aan te gaan houden en dat met grof geweld, ik heb hier geen woorden voor ….Die gasten hadden wel zin in een relletje want ze verveelden zich al uren ……R.I.P en sterkte voor de nabestaanden van de man”

http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden#comment-2105500753

Bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden [1]

2011 Beverwijk

Een Turkse man, Ihsan Gurz, overlijdt op zondagochtend 3 juli in een  ziekenhuis in Beverwijk, na politiearrestatie en hartstilstand in een politiecel. Een vreemde dood voor een 22-jarige jongeman, tenzij er sprake is van politiegeweld. Politie zegt, dat hij ”agressief” was bij zijn arrestatie. De familie zegt, dat hij door de politie in elkaar is geslagen, wat heel waarschijnlijk is, getuige de heftige foto na zijn overlijden. [2] Maar hoe dan ook:

Feit blijft, dat een normale jongeman is overleden in een politiecel, terwijl de politie verantwoordelijk was voor zijn medische verzorging. [3] Rijksrecherche  komt nog tijdens het onderzoek [vreemd!] tot de voorbarige conclusie, dat er geen sprake was van politiegeweld…..[4] Nog bizarrer: Zijn hart is uit zijn lichaam verwijderd [waardoor verder onderzoek in Turkije niet mogelijk was] en  een forensisch medisch specialist bevestigt later, dat Gurz mogelijk toch is omgekomen door politiegeweld…… [5]

Hoe dan ook, politie komt ermee weg…..

2012 Holland Spoor

Rishi Chandrikasing, ook een ”niet westerse” allochtoon, wordt in november 2012 door een politieagent van achteren neergeschoten. Ondanks het feit, dat hij ongewapend was en de agent heeft gelogen, dat het ”zelfverdediging” was, wordt de killing policeman door de rechtbank vrijgesproken, terwijl het OM hem aanvankelijk niet heeft willen vervolgen…… [6]

En weer komt de politie ermee weg…….

28 juni 2015  Den Haag

De Arubaan Mitch Henriquez wordt op zaterdag na een concert bij Night at the Park in Den Haag, door de politie gearresteerd. Volgens de lezing van de politie omdat hij riep, dat hij een wapen had. [7] Dit wordt door een aantal getuigen tegengesproken. [8] Henriquez zou wat luidruchtige grapjes hebben gemaakt met zijn vrienden, waarop hij werd gewaarschuwd door de politie en doorliep. En vanuit het niets doken ineens een aantal politieagenten op hem en begonnen hem in elkaar te slaan. [9]  Bizar verhaal? Jazeker, maar zijn opgezette hoofd bewijst mishandeling. [10]

Leugens politie en OM

Het schijnt wel vaker voor te komen, dat politie en Openbaar Ministerie leugens vertellen. Eerst die agent, die beweerde, dat hij Rishi Chadrikasing uit ”zelfverdediging” had neergeschoten [11] en bij Mitch Henriquez ook weer. Hier heette het, dat Mitch Henriquez onwel was geworden in het politiebusje [waarin hij werd vervoerd na zijn arrestatie], terwijl uit videobeelden duidelijk blijkt, dat hij bij zijn arrestatie al bewusteloos was, voordat hij uberhaupt in dat politiebusje belandde. [12] Het OM moest dan ook de verklaring, dat Henriquez pas in het politiebusje onwel was geworden, intrekken. [13]

Videobeelden liegen niet

Op de videobeelden [pech voor liegend OM, dat tegenwoordig  bijna iedereen een smartphone kan trekken om fimpjes te maken….] is te zien, dat Henriquez al bewusteloos was, voordat hij in het politiebusje belandde. [14] En dat de cops dus nalatig zijn geweest in het snel regelen van medische hulp. Dat ze op Henriquez zaten en hem gewelddadig in bedwang hielden [of op hem drukten] en dat protesterende voorbijgangers door de politie werden weggejaagd en agressief bejegend. [15] Dat is een heel ander verhaal, dan dat Henriquez nog bij bewustzijn was en zich tegen zijn arrestatie verzette…….

LEVE HET SMARTPHONE TIJDPERK!

Racistisch optreden Haagse politie

De gewelddadige dood van Henriquez is bepaald niet uit de lucht komen vallen. Ik noemde al de dood van andere allochtonen, Ihsan Gurz,  en Rishi Chandrisaskingh. Mishandeling van allochtonen, gewelddadige mensenjacht op vluchtelingen, het komt allemaal  voor en de politie komt ermee weg. [16] Wat  overigens niet betekent, dat alleen allochtonen en vluchtelingen Kop van Jut zijn. Linkse activisten liggen evenmin goed bij de politie, wat ontaardt in mishandeling en soms de dood. [17] Maar de main targets zijn toch meestal de allochtonen, hetzij door mishandeling, etnische profilering en de dood. [18]

Leden van bepaalde Haagse politie-eenheden hebben zich gespecialiseerd in racistisch en terroristisch optreden jegens de allochtone bevolking, vooral in de Schilderswijk, waar een bepaald bureau berucht is, de Heemstraat. [19] Maar de agenten hebben tot nu toe gewoon hun gang kunnen gaan, omdat het wordt gecoverd door de korpsleiding en de burgemeester. [20]

De kruik gaat net zolang te water tot ze  barst

Maar er komt een moment, dat de vlam in de pan slaat. En dat moment was gekomen met de dood van Mitch Henriquez. Een man, die in Nederland met vakantie was om familie op te zoeken en op het verkeerde moment de verkeerde agenten tegenkwam. Bepaald niet de eerste allochtone politiedode waarvan kan worden aangenomen, dat racistische motieven een rol gespeeld hebben.

Beelden van zijn gewelddadige dood circuleerden razendsnel op Youtube, Facebook en Twitter en actie was een feit! Een strijdbare demonstratie tegen de gewelddadige dood van Henriquez mondde uit in rellen: een bouwkeet ging in vlammen op. [21] Nou ben ik geen voorstander van rellen, maar ik vind het wel begrijpelijk. Het is immers het gevolg van al de tweede allochtone politiedode in drie jaar, leugens van de politie en het OM en jarenlange discriminatie en etnische profilering van allochtonen. En dan is een keer de maat vol!

Degenen, die jammeren over vernielingen en vandalisme zouden zich eens moeten afvragen: Wat is belangrijker: Een mensenleven of een vernield gebouw? Voor mij is de keuze snel gemaakt. Dit is een uiting van extreme woede en die woede is terecht, alleen moet dat met andere, effectievere, middelen.

Justice for Mitch Henriques: is it possible?

Of wordt alles weer in de doofpot gestopt?

Hoe nu verder? Want een ding is met die rellen wel duidelijk geworden: De maat is vol en dat werd hoog tijd na ook. Er komt een onderzoek door de Rijksrecherche, zoals altijd bij politiedoden [22], maar daar zit al direct een luchtje aan. Want in het perscommuniqué van de Rijksrecherche staat bij voorbaat al, dat de man zich verzette tegen zijn arrestatie en dat de politie daarom geweld gebruikte. Ik citeer: ”De man verzette zich tegen zijn aanhouding en de politie gebruikte daarom geweld tegen de man om hem over te brengen naar het politiebureau.” [23]

De mogelijkheid, dat de agenten op hem gedoken zijn, wordt dus bij voorbaat al uitgesloten! Hoe onafhankelijk is een dergelijk onderzoek? Het is immers een onderdeel van het politieapparaat, ook al vallen ze dan onder de verantwoordelijkheid van het College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie [24]. Maar er is meer. Je hebt weinig aan het onderzoek van de Rijksrecherche, wanneer, zoals veelal gebeurt, de onderzoeken [of daarop volgende adviezen] niet worden gepubliceerd. [25]

En daarom wil Amnesty International het onderzoek terecht ook breder trekken en een externe onderzoekscommissie aanbevelen, die kan gaan kijken naar de politie als organisatie. [26] Maar ik denk, dat we niet teveel moeten vertrouwen op de autoriteiten, maar zelf de bal moeten blijven spelen, druk zetten op instanties en protesteren, protesteren, protesteren, langs alle mogelijke wegen. Want het ”gezag” moet duidelijk gemaakt worden, dat het tot hier en niet verder is. Politiegeweld, al dan niet racistisch, moet een hard en strijdbaar antwoord krijgen.

RIP MITCH HENRIQUEZ

RIP RISHI CHANDRIKASING

RIP IHSAN GURZ

RIP NAAMLOZE SLACHTOFFERS VAN POLITIEGEWELD

De strijd gaat door.

Until the killing stops. [27]

NOTEN

[1] OMROEP WEST MAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAG OVERLEDEN 28 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden

[2] PAS OP HEFTIGE FOTO

HET PAROOL MIJN ZOON IS GEMARTELD IN AMSTERDAMSE POLITIECEL 8 JULI 2011 http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/2615514/2011/07/08/Mijn-zoon-is-gemarteld-in-Nederlandse-politiecel.dhtml

[3] DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/POLITIE STAAT NIET BOVEN DE WET ASTRID ESSED http://antwerpen.indymedia.org/node/3918

http://www.astridessed.nl/2011dood-turkse-arrestant-in-politiecelpolitie-staat-niet-boven-de-wet/

NB DATA LINKS VERSCHILLEN/ARTIKEL IS IN 2011 GESCHREVEN, MAAR LATER OP WEBSITE GEPLAATST

ZIE OOK http://petities.nl/nieuws/dood-turkse-arrestant-in-politiecelterecht-verzoek-groen-links-geschreven-door-astrid-essen

[4] BRABANTS DAGBLAD ARRESTANT NIET OVERLEDEN DOOR POLITIEGEWELD 11 JULI 2011 http://www.bd.nl/algemeen/binnenland/arrestant-niet-overleden-door-politiegeweld-1.755869

[5] TURKS.NL TURKSE JONGEN DOOD DOOR POLITIEGEWELD 18 JUNI 2014 http://www.turks.nl/nieuws/item/3934-turkse-jongen-dood-door-politiegeweld.html

[6] TROUW OM WIL AGENT, DIE RISHI DOODSCHOOT, NIET STRAFFEN 9 DECEMBER 2013 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3559113/2013/12/09/OM-wil-agent-die-Rishi-doodschoot-niet-straffen.dhtml

RECHTSPRAAK.NL POLITIEAGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, NIET STRAFBAAR http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Nieuws/Pages/

RECHTBANK DEN HAAG VONNIS IN DE ZAAK TEGEN DIE POLITIEAGENT DIE OP 24 NOVEMBER 2012 OP HET STATION HOLLANDS SPOOR EEN 17 JARIGE JONGEN NEERSCHOOT. UITSPRAAK: 23-12-2013 DE RECHTBANK KOMT TOT HET OORDEEL, DAT DE VERDACHTE NIET STRAFBAAR IS http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:18257

NU.NL AGENT, DIE RISHI DOODDE, VRIJGESPROKEN VAN DOODSLAG 23 DECEMBER 2013 http://www.nu.nl/binnenland/3661023/agent-rishi-doodschoot-vrijgesproken-van-doodslag.html

”Ook bleek uit onderzoek dat de agent had geschoten terwijl hij liep. Dat is in strijd met de schietinstructies voor aanhoudingen. ”

NOS GEEN STRAF AGENT VOOR DOOD RISHI 23 DECEMBER 2013 http://nos.nl/artikel/590046-geen-straf-agent-voor-dood-rishi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuwsbinnenland+(NOS+Nieuws+-+Binnenland)

[7] ”De lezing van de politie is dat Henriquez riep dat hij een wapen had en zich hevig verzette tegen de arrestatie waarop meerdere agenten hem in bedwang moesten houden. Het OM liet later weten dat de Henriquez geen wapen op zak had.”

NRC POLITIEGEWELD, KLASSENJUSTITIE? DIT IS WAT WE WETEN OVER DOOD HENRIQUEZ 30 JUNI 2015 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/30/politiegeweld-klassenjustitie-wat-weten-we-over-de-dood-van-mitch-henriquez/

[8] ”Getuigen vertellen een ander verhaal. Henriquez zou wat luidruchtige grapjes hebben gemaakt met zijn vrienden, waarop hij werd gewaarschuwd door de politie en doorliep.”

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/30/politiegeweld-klassenjustitie-wat-weten-we-over-de-dood-van-mitch-henriquez/

[9] AFA DEN HAAG ARUBAANSE MA N DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE 28 JUNI 2015 https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

[10] PAS OP LINK BEVAT SCHOKKENDE FOTO OPGEZET HOOFD HENRIQUEZ:

SPITSNIEUWS VRAAGTEKENS BIJ DOOR ARUBAANSE ARRESTANT DEN HAAG 29 JUNI 2015 http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/06/vraagtekens-bij-dood-arubaanse-arrestant-den-haag

[11] ”De agent hield er bij zijn schot rekening mee dat Rishi dood kon gaan. „Ik dacht: het is hij of ik”, zei hij tijdens een verhoor en op de zitting.” NRC AGENT, DIE 17 JARIGE RISHI DOODSCHOOT, KRIJGT GEEN STRAF 23 DECEMBER 2013 http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/23/agent-vrijgesproken-van-moord-op-rishi/

[12] AFA DEN HAAG ARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE 28 JUNI 2015 https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

[13] OMROEP WEST OM TREKT EERDERE VERKLARING IN: ” TOCH NIET DUIDELIJK WANNEER MITCH HENRIQUEZ ONWEL IS GEWORDEN” 29 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/29-06-2015/om-trekt-eerdere-verklaring-toch-niet-duidelijk-wanneer-mitch-henriquez-onwel-gewo

[14] AFA DEN HAAG ARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE 28 JUNI 2015 https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

[15] AFA DEN HAAG ARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE 28 JUNI 2015 https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

RIP MITCH HENRIQUEZ. HAAGSE SMERIS TEKENT VOOR MOORD OP MENSENJACHT JOKE KAVIAAR 29 JUNI 2015 https://www.jokekaviaar.nl/Mitch_Henriquez-smerismoord-en-mensenjacht.html

[16] DOORBRAAK.EU WOEDE OVER HAAGSE POLITIERAZZIA TEGEN MIGRANTEN ZONDER PAPIEREN 25 JUNI 2015 http://www.doorbraak.eu/woede-over-haagse-politierazzia-tegen-migranten-zonder-papieren/

[17] VPRO EEN KWART EEUW NA DE DOOD VAN KRAKER HANS KOK 26 OCTOBER 2010 http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2010/10/26/een-kwart-eeuw-na-de-dood-van-kraker-hans-kok/

“emand die erbij was toen – 28.10.2010 23:22 Hans Kok is in het pand tijdens de zeer gewelddadige ME ontruiming (op de mensen die zich overgaven, en dat was iedereen, inslaan) in een hoek gedreven en flink geslagen, op het hoofd ook, aldus (een) getuige(n) destijds, Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar vocht dat uit zijn oor is gekomen, mogelijk is hiermee hersenletsel door klappen over het hoofd gezien…” BRON INDYMEDIA.NL EEN KWART EEUW NA DE DOOD VAN KRAKER HANS KOK 28 OCTOBER 2010 https://www.indymedia.nl/nl/2010/10/70655.shtml

DE STAATSKRANT TOPIC: HANS KOK VERMOORD http://staatskrant.activeboard.com/forum.spark?aBID=125089&p=3&topicID=21082259

1 MEI AMSTERDAM: DAPPERE DEMONSTRANTEN, VERACHTELIJK GEZAG, BEDENKELIJKE BERICHTGEVING PETER STORM 2 MEI 2012 http://www.ravotr.nl/2012/05/02/1-mei-amsterdam-dappere-demonstranten-verachtelijk-gezag-bedenkelijke-berichtgeving/

DE AMSTERDAMMER SCHIJNHEILIG MET VEEL GEWELD ONTRUIMD 6 JULI 2011 https://deamsterdammer.wordpress.com/2011/07/06/schijnheilig-met-veel-geweld-ontruimd/

POLITIEGEWELD I MEI DEMONSTRATIE DOORBRAAK POLITIE PROBEERT SOCIAAL PROTEST ONMOGELIJK TE MAKEN 1 MEI 2011 http://www.doorbraak.eu/?p=5819

[18] AMNESTY INTERNATIONAL DOSSIER ETNISCH PROFILEREN http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

RAPPORT AMNESTY INTERNATIONAL PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOOR MENSENRECHTEN 28 OCTOBER 2013 http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf

[19] OMROEP WEST OUD AGENTEN: HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIG GEWELD TEGEN ALLOCHTONEN 16 OCTOBER 2013 http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-tegen-allochtonen

”Ook is racistisch politiegeweld een dagelijkse realiteit in de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal. In deze wijken kent iedereen wel iemand die slachtoffer is geweest van politiegeweld of is zelf slachtoffer geweest. Slachtoffers verklaarden eerder in de lokale media: “Ik word vaak om mijn legitimatie gevraagd, gewoon uit het niets. Als ik vraag waarom word ik meegenomen en word ik in de politieauto in elkaar geslagen en mishandeld. Op het bureau gaat het verder. Ze stopten mij in de cel en met de handboeien nog om hebben zij me in mijn ribben geslagen. Daarna hebben ze mij met de brandslang nat gespoten en mij heel de nacht in de cel laten zitten terwijl ik helemaal doorweekt was.” Ook ex-agenten spreken van een cultuur van geweld en racisme binnen de politie-eenheid. ”

AFA DEN HAAG ARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE 28 JUNI 2015 https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

OMROEP WEST VAN AARTSEN STAAT ACHTER REACTIE POLITIECHEF DE HEEMSTRAAT 16 OCTOBER 2013 http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/van-aartsen-staat-achter-reactie-politiechef-de-heemstraat

JOOP.NL DE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ, DAT IS MOORD KWINTEN KEESMAAT 29 JUNI 2015 http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32874_de_dood_van_mitch_henriquez_dat_is_moord/

WIJ BLIJVEN HIER POLITIE DEN HAAG TERRORISEERT DE LOKALE BEVOLKING ANOUAR ETHAWRI 30 JUNI 2015 http://wijblijvenhier.nl/31002/politie-den-haag-terroriseert-lokale-bevolking/

VOLKSKRANT IS DE NEDERLANDSE POLITIE RACISTISCH? 30 JUNI 2015 http://www.volkskrant.nl/binnenland/rondvraag-is-de-nederlandse-politie-racistisch~a4091482/

REPUBLIEK ALLOCHTONIE NEDERLANDSE POLITIE DISCRIMINEERT OP GROTE SCHAAL OP RAS 9 JUNI 2015 http://www.republiekallochtonie.nl/nederlandse-politie-discrimineert-op-grote-schaal-op-ras

[20] OMROEP WEST VAN AARTSEN STAAT ACHTER REACTIE POLITIECHEF DE HEEMSTRAAT 16 OCTOBER 2013 http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/van-aartsen-staat-achter-reactie-politiechef-de-heemstraat

AMNESTY INTERNATIONAL RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NAAR DOOD MITCH HENRIQUEZ IS ONVOLDOENDE 30 JUNI 2015 http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/rijksrecherche-onderzoek-naar-dood-mitch-henriquez-is-onvoldoende

[21] OMROEP WEST WAT WETEN WE TOT NU TOE OVER DE DOOD VAN ARRESTANT MITCH HENRIQUEZ 30 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-06-2015/wat-weten-we-tot-nu-toe-over-de-dood-van-arrestant-mitch-henriquez

INDYMEDIA.NL UPDATE DEMONSTRATIE DEN HAAG: JUSTICE FOR MITCH HENRIQUEZ 29 JUNI 2015 https://www.indymedia.nl/node/28543

OMROEP WEST HSP EN GROEN LINKS: ”RELLEN SCHILDERSWIJK GEVOLG VAN SPANNINGEN TUSSEN BEWONERS EN POLITIE 30 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-06-2015/hsp-en-groenlinks-rellen-schilderswijk-gevolg-van-spanningen-tussen-bewoners-en-po

OMROEP WEST ZESTIEN AANHOUDINGEN NA RELLEN SCHILDERSWIJK, NA DOOD MITCH HENRIQUEZ 30 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-06-2015/zestien-aanhoudingen-na-rellen-schilderswijk-na-dood-mitch-henriquez

OMROEP WEST: RELLEN IN SCHILDERSWIJK: RUITEN SNEUVELEN: BOUWKEET IN BRAND GESTOKEN 29 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/29-06-2015/video-rellen-schilderswijk-ruiten-sneuvelen-bouwkeet-brand-gestoken

[22] RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NA OVERLIJDEN ARUBAANSE MAN NA AANHOUDING 29 JUNI 2015 //www.rijksrecherche.nl/@163162/arrestant-zeer/“>http://www.rijksrecherche.nl/@163162/arrestant-zeer/

[23] VOLLEDIGE PERSCOMMUNIQUE RIJKSRECHERCHE Rijksrechercheonderzoek naar overlijden Arubaanse man na aanhouding 29 juni 2015 – Arrondissementsparket Den Haag   De Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag een onderzoek gestart naar de aanhouding en het daarop volgende onwel worden van een 42-jarige man uit Aruba die op familiebezoek was in Nederland. De man overleed zondagavond in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de man en daarbij wordt gekeken of er een verband bestaat tussen het handelen van de agenten en het overlijden.

De man werd zaterdagavond 27 juni rond 21.45 uur bij het muziekfestival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark aangehouden nadat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en de politie gebruikte daarom geweld tegen de man om hem over te brengen naar het politiebureau. Wat er vervolgens gebeurde, wordt nader onderzocht. De man overleed zondag 28 juni in het ziekenhuis. De officier van justitie heeft besloten tot een sectie.   Getuigenoproep   De Rijksrecherche onderzoekt bij ieder overlijdensgeval van een arrestant alle gebeurtenissen vanaf de eerste melding tot en met het overlijden. Zo ontstaat een zo volledig mogelijk beeld van alle omstandigheden die een rol zouden kunnen hebben gespeeld. Om er zeker van te zijn dat dit beeld inderdaad volledig is, willen de Rijksrechercheurs die belast zijn met het onderzoek graag in contact komen met mensen die zaterdagavond rond 21.45 uur ter hoogte van de ingang Veluweplein getuige zijn geweest van de aanhouding.

Ook is de Rijksrecherche nog altijd op zoek naar mensen die de aanhouding gefilmd hebben. Getuigen kunnen zich tijdens kantoortijden melden op telefoonnummer 088-6992800.

Beeldmateriaal kan worden gemaild naar info@rijksrecherche.nl.

RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NA OVERLIJDEN ARUBAANSE MAN NA AANHOUDING 29 JUNI 2015 //www.rijksrecherche.nl/@163162/arrestant-zeer/“>http://www.rijksrecherche.nl/@163162/arrestant-zeer/

[24] WIKIPEDIA RIJKSRECHERCHE https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksrecherche

OPENBAAR MINISTERIE RIJKSRECHERCHE https://www.om.nl/organisatie/rijksrecherche/

[25] AMNESTY INTERNATIONAL RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NAAR DOOD MITCH HENRIQUEZ IS ONVOLDOENDE 30 JUNI 2015 http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/rijksrecherche-onderzoek-naar-dood-mitch-henriquez-is-onvoldoende

[26] AMNESTY INTERNATIONAL RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NAAR DOOD MITCH HENRIQUEZ IS ONVOLDOENDE 30 JUNI 2015 http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/rijksrecherche-onderzoek-naar-dood-mitch-henriquez-is-onvoldoende

[27] STONES OF SORROW PETER STORM 29 JUNI 2015 http://www.ravotr.nl/2015/06/29/stones-sorrow/